Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Barometer

In memoriam Pieter van der Meer

Een bijzonder mens en een gedreven zweefvlieger is van ons heengegaan. Op 22 maart is Pieter van der Meer overleden. Het is geen overdrijving om te stellen dat zijn naam de afgelopen decennia geleidelijk een begrip is geworden binnen het zweefvliegen in Nederland. De afgelopen twaalf jaar heeft Pieter, zelfs nog toen hij al ziek was geworden, zich onder andere onafgebroken ingezet om het zweefvliegen bereikbaar te houden, ondanks alle nieuwe regelgeving van EASA. Pieter was daarbij onze kennishouder bij uitstek.

 

Pieter van der Meer was een van die zweefvliegers die altijd onbaatzuchtig bezig was met het zweefvliegen, als instructeur, examinator, organisator en inhoudelijk expert. In al die rollen was Pieter altijd verbindend; hij wist altijd respect voor andere personen te combineren met pittige discussies of zelfs lastige besluiten. Met humor en vasthoudendheid wist hij deze discussies tot een goed einde te brengen, waarbij enige zelfspot niet geschuwd werd. Daardoor was het altijd een genoegen om met Pieter te discussiëren.

 

Binnen zijn geliefde ‘cluppie’ de NijAC heeft Pieter in de afgelopen decennia talloze instructiedagen gegeven, als technicus in de werkplaatsen gewerkt en ook nog kampen georganiseerd. Gelukkig vond hij ook nog de tijd om mooie vluchten te maken met zijn eigen kist, al bleef hij daar altijd bescheiden over.


Landelijke betekenis

Op landelijk niveau was Pieter op het gebied van instructie en veiligheid één van de belangrijkste steunpilaren van het zweefvliegen. Als voorzitter en lid van de Commissie Instructie en Veiligheid was hij één van die inhoudsdeskundigen waar iedereen met zijn vragen heen ging. Pieter had daarbij het unieke vermogen om zelfs een presentatie over EASA-regelgeving van meer dan een uur verteerbaar te houden! Zijn grootste meerwaarde leverde hij misschien wel als liaison naar overheidsinstanties als ILT en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en als vertegenwoordiger in de EGU en het internationale Training and Safety Panel. Mede dankzij Pieter is de regelgeving voor het zweefvliegen redelijk en hanteerbaar geworden. Hij stelde altijd het belang van de zweefvliegers voorop en kon daar onvermoeibaar voor knokken.

 

Dankbaar zijn we dan ook voor de bijdrage die Pieter heeft geleverd aan het niveau van instructie, examinering en veiligheid van het zweefvliegen in Nederland.

 

We wensen zijn nabestaanden sterkte met dit verlies en denken met warmte terug aan de persoon die Pieter was.

 

Mede namens het bestuur van de Nijmeegse Aeroclub,


Joris Umbach


Voorzitter Commissie Instructie Zweefvliegen