Browser Tip

Door gelijktijdig 'CTRL met +' in te toetsen vergroot je het browser scherm. Door gelijktijdig 'CTRL met -' in te toetsen verklein je het browser scherm.

Currency-Barometer

Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Website door:

Weblinks: Rapportages Onderzoeksraad voor Veiligheid

Overtrokken tijdens lierstart, RSchneider LS 3, PH-585, Jicin Airport (Tsjechië), 20 juli 2012
Tijdens de lierstart, op een hoogte van circa tien meter, opende de kabelchute zich waarop de lierman het vermogen van de lier volledig terugnam. De Nederlandse bestuurder van het Nederlands geregistreerde zweefvliegtuig merkte dat de acceleratie stopte waarop hij de neusstand van het zweefvliegtuig verlaagde en het toestel in een horizontale positie bracht. Hij verwachtte dat de trekkracht van de lier weer zou terugkomen, maar dat gebeurde niet. De bestuurder ontkoppelde de lierkabel en drukte de neus van het toestel naar beneden om zo de snelheid te verhogen. Dit leidde niet tot het gewenste resultaat. De bestuurder bracht het zweefvliegtuig vervolgens in een horizontale positie waarna het een harde landing maakte. Het toestel reed nog circa 20 meter door, raakte met de rechtervleugeltip de grond en maakte een grondzwaai naar rechts. De bestuurder liep onder meer een rugwervelfractuur op. Het toestel raakte beschadigd.

De bestuurder had een totale vliegervaring van 496 uren (2060 starts) waarvan 32 uren (26 starts) op het betrokken type.

Dit ongeval is gemeld aan de Onderzoeksraad door het Air Accidents Investigation Institute (AAII) van Tsjechië. Het AAII voert een beperkt onderzoek uit.

Deze samenvatting is gebaseerd op de volgende bron(nen):
Meldingsformulier: gezagvoerder Gegevens: AAII Tsjechië
Datum van toegevoeging: 15-11-2012 Bezoeken: 316
Harde landing, Orlican Discus CS, PH-1268, Nordkirchen (Duitsland), 7 juli 2012
De Nederlandse bestuurder maakte een overlandvlucht met een Nederlands geregistreerd zweefvliegtuig. Op een gegeven ogenblik besloot hij een buitenlanding te maken in een oplopend grasveld met een lengte van circa 185 meter. Aan het begin van het veld stonden bosjes met een hoogte van circa 2 meter. Toen het toestel tijdens de eindnadering boven de bosjes vloog, opende de bestuurder de remkleppen nog verder en zakte het toestel door vanaf lage hoogte. Het zweefvliegtuig maakte een harde landing, waarbij het instrumentenpaneel door de cockpitkap klapte. De bestuurder liep een breuk op in de zevende thoracale wervel en het toestel raakte zwaar beschadigd.

De bestuurder had een totale vliegervaring van 140 uren (350 starts) waarvan 35 uren (70 starts) op het betrokken type.

Dit ongeval is gemeld aan de Onderzoeksraad door de vliegclub die eigenaar is van het toestel. De Duitse Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung en de Onderzoeksraad hebben geen nader onderzoek ingesteld.

Deze samenvatting is gebaseerd op de volgende bron(nen): Meldingsformulier: gezagvoerder
Datum van toegevoeging: 15-11-2012 Bezoeken: 349
Buitenlanding met schade, Glasflügel Mosquito B, PH-963, Waldstetten (Duitsland), 28 juni 2012
De Nederlandse bestuurder maakte een overlandvlucht met een Nederlands geregistreerd zweefvliegtuig. Op een gegeven moment bevond het zweefvliegtuig zich op een afstand van circa 10 kilometer van een vliegveld op een hoogte van circa 400 meter boven de grond. Volgens de computer aan boord van het zweefvliegtuig was de vlieghoogte te gering om het vliegveld te bereiken, waarop de bestuurder ging uitkijken naar een geschikt buitenlandingsveld. Hij zag een veld met kort gewas en zette koers naar dit veld. De bestuurder vloog over het veld, haaks op de geplande landingsrichting, in de richting van een heuvel met het plan om vervolgens in te voegen op het rugwindbeen. Na het passeren van het veld nam de daalsnelheid van het vliegtuig toe, waarop de bestuurder vervroegd indraaide naar het rugwindbeen en de neusstand verlaagde. Op het basisbeen ondervond de bestuurder rugwind en het vliegtuig vloog voorbij het geplande landingsveld. Het toestel kwam voor het naastgelegen korenveld terecht. De bestuurder maakte een landing in het korenveld waarbij de rechtervleugel in het koren bleef haken en het toestel een rotatie van circa 90 graden om de topas maakte. De bestuurder bleef ongedeerd. De romp van het zweefvliegtuig brak voor de staart en er ontstond een scheur in het stabilo.

De bestuurder had een totale vliegervaring van 2031 uren (3533 starts) waarvan 1072 uren (324 starts) op het betrokken type.

Dit ongeval is gemeld aan de Onderzoeksraad door de Duitse Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU). De BFU en de Onderzoeksraad hebben geen nader onderzoek ingesteld. Deze samenvatting is gebaseerd op de volgende bron(nen): Meldingsformulier: gezagvoerder Gegevens: BFU
Datum van toegevoeging: 15-11-2012 Bezoeken: 327
Tussen bomen terecht gekomen, Schleicher K7, Terlet, 29 september 2012
Startdatum onderzoek 29 september 2012
Einddatum onderzoek 25 oktober 2012
Type onderzoek Verkort
Registratie vliegtuig D-8274
Status onderzoek Afgerond

De bestuurder startte met een passagier aan boord met behulp van de lierstartmethode vanaf baan 22L. De bestuurder vond geen bruikbare thermiek en besloot vanwege de sterke bovenwind ter hoogte van de landingsplaats in te voegen in het linkerhandcircuit. Daar aangekomen besloot hij, gezien de sterke wind en de hoogte waarop het toestel zich bevond, rechtstreeks naar de landingsplaats te vliegen. Het zweefvliegtuig naderde een bomenrij. Het toestel had inmiddels veel hoogte verloren waarop de bestuurder besloot de neusstand van het toestel iets te verhogen boven de bomen. De linkervleugel bleef in de kruin van een boom hangen, waarop het toestel links om de topas draaide en door de boomtakken naar beneden viel. Beide inzittenden liepen geen letsel op. Het toestel raakte volledig vernield.

Verdere informatie over dit ongeval treft u aan in de kwartaalrapportage luchtvaart 3e kwartaal 2012.
Datum van toegevoeging: 15-11-2012 Bezoeken: 391
Rechtertip beschadigd door lierkabel, Schleicher ASK 21, vliegbasis Soesterberg, 11 augustus 2012
Startdatum onderzoek 11 augustus 2012
Einddatum onderzoek 25 oktober 2012
Type onderzoek Verkort
Registratie vliegtuig PH-1311
Status onderzoek Afgerond

Nadat het zweefvliegtuig was geland en beide inzittenden aan het uitstappen waren, startte er een zweefvliegtuig aan de lier. De betreffende lierkabel lag onder een tip van het toestel dat net geland was. Het zweefvliegtuig werd iets opgetild voordat de kabel onder de vleugel wegschoot en de rechtertip werd beschadigd. Het aan de lier startende zweefvliegtuig brak de start af en maakte een veilige landing.

Verdere informatie over dit voorval treft u aan in de kwartaalrapportage luchtvaart 3e kwartaal 2012.
Datum van toegevoeging: 15-11-2012 Bezoeken: 296
Kwartaalrapportage luchtvaart 2e kwartaal 2012
Startdatum onderzoek 1 april 2012
Einddatum onderzoek 30 juni 2012
Type onderzoek Volledig
Status onderzoek Afgerond

In de kwartaalrapportage treft u informatie aan over alle ernstige incidenten en ongevallen met luchtvaartuigen die in het tweede kwartaal van 2012 zijn gemeld aan de Onderzoeksraad, de onderzoeken die zijn gestart en welke rapporten zijn gepubliceerd.
Datum van toegevoeging: 15-11-2012 Bezoeken: 326
Kwartaalrapportage Luchtvaart 1e kwartaal 2012
Startdatum onderzoek 1 januari 2012
Einddatum onderzoek 31 mei 2012
Type onderzoek Volledig
Status onderzoek Afgerond

De individuele luchtvaartonderzoeken worden op de website van de Onderzoeksraad door een groot publiek gevolgd. De Raad heeft daarom besloten deze onderzoeken samen te brengen in een kwartaalrapportage en ze zo in één publicatie inzichtelijk te maken. In de kwartaalrapportage treft u informatie aan over alle ernstige incidenten en ongevallen met luchtvaartuigen die in het eerste kwartaal van 2012 zijn gemeld aan de Onderzoeksraad, de onderzoeken die zijn gestart en welke rapporten zijn gepubliceerd.
Datum van toegevoeging: 15-11-2012 Bezoeken: 314
Kwartaalrapportage luchtvaart 3e kwartaal 2012
Startdatum onderzoek 1 juli 2012
Einddatum onderzoek 30 september 2012
Type onderzoek Volledig
Status onderzoek Afgerond

In de kwartaalrapportage treft u informatie aan over alle ernstige incidenten en ongevallen met luchtvaartuigen die in het derde kwartaal van 2012 zijn gemeld aan de Onderzoeksraad, de onderzoeken die zijn gestart en welke rapporten zijn gepubliceerd.
Datum van toegevoeging: 15-11-2012 Bezoeken: 595
In sloot beland tijdens landing, RSchneider LS 4, Lemelerveld, 23 mei 2012
Startdatum onderzoek 23 mei 2012
Einddatum onderzoek 2 augustus 2012
Type onderzoek Verkort
Registratie vliegtuig PH-1505
Status onderzoek Afgerond

Na een lange vlucht werd de bestuurder via de radio verzocht te landen omdat de wind op de grond sterk toenam en naar het zuiden draaide. Op het rugwindbeen merkte de bestuurder dat er veel zijwind stond voor een landing op de in gebruik zijnde baan 09. Hij maakte een bocht naar rechts in het linkerhandcircuit en vloog van het vliegveld vandaan, waarna hij genoodzaakt was een buitenlanding te maken. Het vliegtuig kwam tot stilstand met de romp boven een sloot hangend. Hierbij raakten onder meer het kiellak, het richtingsroer en de rechterwieldeur beschadigd. De bestuurder bleef ongedeerd.

Verdere informatie over dit ernstige incident treft u aan in de kwartaalrapportage luchtvaart 2e kwartaal 2012.
Datum van toegevoeging: 24-08-2012 Bezoeken: 335
Bijna-botsing tussen twee zweefvliegtuigen, ASK-23B, Duo Discus, Terlet, 14 oktober 2011
Startdatum onderzoek 14 oktober 2011
Einddatum onderzoek 31 mei 2012
Type onderzoek Verkort
Registratie vliegtuig PH-860, PH-1057
Status onderzoek Afgerond

Het zweefvliegtuig van het type ASK-23B vloog laag over het lierpad toen er een ander zweefvliegtuig werd opgelierd. De bestuurder van dit laatste toestel moest een uitwijkmanoeuvre maken om een botsing te voorkomen.

Verdere informatie over dit ernstige incident treft u aan in de kwartaalrapportage Luchtvaart 1e kwartaal 2012.
Datum van toegevoeging: 01-06-2012 Bezoeken: 378
Remklep open tijdens vlucht, Grob ASTIR CS, vliegbasis De Peel, 12 juni 2011
Startdatum onderzoek 12 juni 2011
Einddatum onderzoek 31 mei 2012
Type onderzoek Verkort
Registratie vliegtuig PH-556
Status onderzoek Afgerond

Tijdens de vlucht kwam een remklep open. De bestuurder maakte een veilige landing.

Verdere informatie over dit ernstige incident treft u aan in de kwartaalrapportage Luchtvaart 1e kwartaal 2012.
Datum van toegevoeging: 01-06-2012 Bezoeken: 388
Staart afgebroken tijdens buitenlanding, Ventus 2cM, Uddel 23 mei 2011
Startdatum onderzoek 23 mei 2011
Einddatum onderzoek 2 januari 2012
Type onderzoek Verkort
Registratie vliegtuig D-KGIT
Status onderzoek Afgerond

Tijdens een buitenlanding met uitgeklapte hulpmotor zakte het motorzweefvliegtuig op lage hoogte door. Het toestel raakte zwaar beschadigd. De bestuurder bleef ongedeerd.
Datum van toegevoeging: 03-01-2012 Bezoeken: 414
Besturingsproblemen, SZD-51-1 Junior, Luchthaven Teuge, 6 mei 2011
Startdatum onderzoek 6 mei 2011
Einddatum onderzoek 19 oktober 2011
Type onderzoek Verkort
Registratie vliegtuig PH-957
Status onderzoek Afgerond

Tijdens de lierstart ondervond de bestuurder problemen met de bediening van het hoogteroer. Hij besloot daarop na het ontkoppelen van de lierkabel direct terug te keren naar het vliegveld en maakte daar een veilige landing. Na de landing bleek dat de aansluiting van het hoogteroer los was.
Datum van toegevoeging: 31-12-2011 Bezoeken: 410
Muur geraakt tijdens buitenlanding, Schleicher K8B, Olland, 4 juli 2010
Startdatum onderzoek 4 juli 2010
Einddatum onderzoek 12 augustus 2011
Type onderzoek Verkort
Registratie vliegtuig PH-334
Status onderzoek Afgerond

Tijdens de buitenlanding raakte de linkervleugeltip van het zweefvliegtuig een muur. De vleugel raakte zwaar beschadigd. De bestuurder bleef ongedeerd.
Datum van toegevoeging: 28-08-2011 Bezoeken: 465
Bijna-botsing, Schleicher ASK-21, Tecnam P2002-JF, zweefvliegveld Castricum, 20 juni 2010
Startdatum onderzoek 25 juni 2010
Einddatum onderzoek 11 januari 2011
Type onderzoek Verkort
Registratie vliegtuig PH-1290, PH-VHA
Status onderzoek Afgerond

De bestuurder van een zweefvliegtuig brak de lierstart af vanwege een motorvliegtuig dat over het lierpad vloog. Beide bestuurders zetten hun vlucht voort zonder bijzonderheden.
Datum van toegevoeging: 12-01-2011 Bezoeken: 537