Browser Tip

Door gelijktijdig 'CTRL met +' in te toetsen vergroot je het browser scherm. Door gelijktijdig 'CTRL met -' in te toetsen verklein je het browser scherm.

Currency-Barometer

Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Website door:

Weblinks: Online Publicaties

Calamiteitenplan
De CIV heeft gemeend een "Richtlijn Hoe te handelen bij Calamiteiten (RHC)" op te moeten stellen. Deze RHC kan door elke vereniging aangepast worden aan de lokale situatie. Immers, de diversiteit aan soorten vliegvelden heeft ons genoodzaakt tot een algemene richtlijn. Een club, vliegend op eigen veld, op een militaire vliegbasis of b.v. een veld als Teuge is nou eenmaal onderhevig aan de lokaal opgelegde procedures. Desondanks menen wij dat de RHC van de CIV een duidelijke handleiding geeft in de vorm van een te hanteren checklist.
Datum van toegevoeging: 20-09-2012 Bezoeken: 1416
Praktijk van het Bergvliegen, een inleiding (pdf)
Naar aanleiding van ongelukken bij het vliegen in de Alpen door een onvoldoende beheersing van de theorie van de praktijk heb ik gemeend een boekje over dit onderwerp te moeten samenstellen. Oorspronkelijk was het bedoeld als enkele bladzijde voor het clubblad maar is daarvoor te omvangrijk geworden. Dit boekje behandelt een aantal praktische zaken die bij het vliegen in de bergen van nut zullen zijn. Over optimaal vliegen in de bergen, voor wat betreft bijvoorbeeld hoogte of snelheid, zijn voldoende artikelen verschenen maar over het correct en veilig vliegen al wat minder. Hoewel ik besef dat dit boekje misschien wat al te nadrukkelijk de veiligheid behandeld moeten extra gevaren bij het vliegen in de bergen niet worden onderschat. Omdat ook dit boekje niet volledig kan zijn blijft het zinvol ook andere informatie te vergaren voordat in de bergen gevlogen kan worden. Dit boekje is gebaseerd op eigen ervaringen, onder anderen met leerlingen, in een berggebied. Ook de ervaringen van zweefvliegers uit mijn eigen en andere verenigingen en speciale briefingen van Franse, Italiaanse, Oostenrijkse en Engelse ervaren vliegers zijn verwerkt. (D.Timmerman)
Datum van toegevoeging: 09-02-2009 Bezoeken: 1188
Theorie-opleiding GPL
Datum van toegevoeging: 27-03-2010 Bezoeken: 2151
Theorie-opleiding VO (Vliegondericht)
Datum van toegevoeging: 27-03-2010 Bezoeken: 1534
Zweefvliegopleiding.nl
Website met lesmateriaal voor en informatie over de zweefvliegopleiding in Nederland. (EVO, VVO)
Datum van toegevoeging: 09-02-2009 Bezoeken: 1406