Zweefvliegen "EASA-ready" (mail verzonden aan club besturen en CI's)
Gepost door webmaster op 15-06-2019

We hebben u steeds op de hoogte gehouden over de voortgang van de benodigde voorbereidingen die het mogelijk zouden gaan maken om te gaan opleiden onder het regime van de EASA-regelgeving. De afgelopen maanden is met name gewerkt aan de goedkeuring van de benodigde Trainingsprogramma's. Op 3 juni is het laatste Trainingsprogramma, die voor de FI (S) opleiding inclusief de uitbreidingen daarop, door ILT goedgekeurd. Deze is inmiddels te vinden op de website van de CIV onder het kopje "opleidingen DTO".

 

Daarmee is een mijlpaal bereikt, in die zin dat daarmee de benodigde voorbereiding voor het opleiden onder EASA compleet is!

 

Inmiddels zijn dan ook de eerste clubs reeds een DTO geworden en zijn de eerste examens voor een LAPL (S) c.q. een SPL afgelegd.

 

Het is in de overgangsperiode tot april 2020:

 

Als CIV zullen we in deze periode praktische aanvullende informatie verzamelen c.q. ontwikkelen en publiceren op onze website.

 

Over de voorbereidingen voor het opleiden onder een KNVvL DTO wordt u nog nader geinformeerd.

 

Heeft u vragen of behoefte aan advies, dan verzoek ik u contact op te nemen met de secretaris van de CIV.

 

Met vriendelijke groet,
Namens de CIV,

Joris Umbach, voorzitter