Start zweefvliegen onder EASA-regelgeving
Gepost door webmaster op 01-09-2018
In augustus is de al langere tijd verwachte gewijzigde EASA-regelgeving voor zweefvliegen (EU Aircrew regelgeving 1178/2011) gepubliceerd. Deze wijziging maakt het mogelijk voor clubs om een DTO-declaratie in te dienen en te gaan opleiden volgens de Europese regelgeving. ILT heeft laten weten dat dit met ingang van 3 september 2018 mogelijk is.

Hoe wordt een club een DTO?
Wanneer de voorbereidingen zijn getroffen (zie verderop) is dit een kwestie van het formulier invullen en het verschuldigde tarief betalen. Het formulier is te downloaden van de website van ILT. Zodra de ontvangstbevestiging van ILT van de declaratie is ontvangen, is de club een DTO en moet er volgens de Europese regels en de in de declaratie genoemde trainingsprogramma’s opgeleid worden. Deze ontvangstbevestiging krijgt de club binnen 10 werkdagen.

Klik op "Lees meer"

Uitgebreid nieuws
In augustus is de al langere tijd verwachte gewijzigde EASA-regelgeving voor zweefvliegen (EU Aircrew regelgeving 1178/2011) gepubliceerd. Deze wijziging maakt het mogelijk voor clubs om een DTO-declaratie in te dienen en te gaan opleiden volgens de Europese regelgeving. ILT heeft laten weten dat dit met ingang van 3 september 2018 mogelijk is.

Hoe wordt een club een DTO?
Wanneer de voorbereidingen zijn getroffen (zie verderop) is dit een kwestie van het formulier invullen en het verschuldigde tarief betalen. Het formulier is te downloaden van de website van ILT. Zodra de ontvangstbevestiging van ILT van de declaratie is ontvangen, is de club een DTO en moet er volgens de Europese regels en de in de declaratie genoemde trainingsprogramma’s opgeleid worden. Deze ontvangstbevestiging krijgt de club binnen 10 werkdagen.

Wanneer DTO worden als club?
Elke club mag in de overgangsperiode zelf kiezen wanneer zij een DTO wordt. De uiterste datum is 8 april 2020. We willen hierbij de clubs de volgende overwegingen meegeven:
Er zijn echter ook situaties mogelijk die overwegingen kunnen vormen om nog te wachten:

Welke voorbereidingen zijn nodig?
De meeste clubs zijn reeds lang geleden begonnen met deze voorbereidingen, maar het is misschien goed om toch deze benodigde voorbereidingen nog eens op te sommen:
Ofschoon het geen formele eis is, is het daarnaast natuurlijk wel handig om (op korte termijn) te kunnen beschikken over EASA-examinatoren binnen de eigen club of een naburige club. Al veel beoogde examinatoren hebben het daarvoor benodigde seminar gevolgd, het volgende seminar is gepland op 11 september. Daarnaast dienen de beoogde examinatoren een zogenaamd Assessment of Competence doen bij een “senior examinor” die is aangewezen door ILT. Deze kunnen inmiddels aangevraagd worden bij ILT.

Wat verandert er als een club DTO wordt?
Bijgevoegd is een artikel dat hierover zal verschijnen in Thermiek. Het belangrijkste is misschien wel dat er opgeleid moet worden conform de trainingsprogramma’s en de bijbehorende bijlagen zoals progressiekaarten. Voor alle helderheid: opleiden voor het GPL of het GPL VO kan dan dus niet meer. Zodra een club DTO wordt, moet formeel voor alle leerlingen door de DTO beoordeeld worden welke opleidingselementen van het trainingsprogramma al eerder door de kandidaat voldoende zijn beoefend en dus “afgetekend” kunnen worden op de progressiekaart en welke nog gedaan moeten worden.
Daarnaast moet een DTO elk jaar een interne evaluatie uitvoeren en een activiteitenverslag opstellen. Deze moeten worden opgestuurd naar ILT. We zullen de chef-instructeurs hier nog nader over informeren.

Informeren leden.
Wanneer u als club besluit om DTO te worden, vragen wij u alle leden daarover te informeren. Ook zouden we het prettig vinden als u de secretaris van de CIV informeert (inclusief beoogde datum van overgang), zodat we inzicht houden in het overgangstraject.

De benodigde trainingsprogramma’s, progressiekaarten en andere benodigde informatie publiceren we op de website van het CIV. De progressiekaarten zijn ook via de webshop van de KNVvL te bestellen. Heeft u intussen vragen of behoefte aan advies, dan verzoek ik u contact op te nemen met de secretaris van de CIV.

Met vriendelijke groet,

Commissie Instructie en Veiligheid,
Joris Umbach, voorzitter