Voortgangstoets theorie kandidaten nieuwe opleiding tot FI(S)
Geplaatst door webmaster op 01-02-2019
De eerstvolgende voortgangstoets theorie FI(S) wordt georganiseerd door de CIV op:

- zaterdag 16 maart 2019

Deze vindt plaats:

Hotel / Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem.

Tijdstip en indeling zal aan de kandidaten apart bekend gemaakt worden.

Middels onderstaande link kan men zich aanmelden.
De aanmeldingstermijn sluit op vrijdag 8 maart 2019.
https://eu.123formbuilder.com/form-22533/Voortgangstoets-Theorie

Op veler verzoek is de herkansing van deze ronde nog in het voorjaar, en wel op zaterdag 30 maart 2019. Inchrijven voor deze herkansing is alleen, en gaat automatisch, voor diegenen die op 16 maart  meedoen voor alle vakken, en dan niet volledig geslaagd of gezakt zijn.

De theoriestof voor FI(S) is gelijk aan de stof voor het GPL / LAPL(S) examen, inclusief dezelfde onderverdeling.

Volgens de syllabus heeft de kandidaat tenminste 30 uur theorie studie of onderwijs genoten, zoals beschreven in het trainingsprogramma voor het LAPL(S)/SPL. Hier kan invulling aan worden gegeven door het volgen van een door een DTO verzorgde cursus, en / of door zelfstudie door de kandidaat. De HoT wijst een FIFI aan die de kandidaat begeleidt.

Voor de nieuwe opleiding tot FI(S) dienen de kandidaten geen schriftelijk examen meer te maken, maar wel een mondelinge voortgangstoets over de theorie af te leggen. Na het afleggen met goed gevolg van deze voortgangstoets kunnen de kandidaten verder met de opleiding.

Klik op "Lees meer" voor meer informatie en de weblink om aan te melden.

Uitgebreid nieuws
Voor de nieuwe opleiding tot FI(S) of GPL VO dienen de kandidaten geen schriftelijk examen meer te maken, maar wel een mondelinge voortgangstoets over de theorie af te leggen. Na het afleggen met goed gevolg van deze voortgangstoets kunnen de kandidaten verder met de opleiding.

Volgende de syllabus heeft de kandidaat tenminste 30 uur theorie studie of onderwijs genoten, zoals beschreven in het trainingsprogramma   voor het LAPL(S)/SPL. Hier kan invulling aan worden gegeven door het volgen van een door een DTO/club verzorgde cursus, en / of  door zelfstudie door de kandidaat. De HoT wijst een FIFI aan die de kandidaat begeleidt.

Als de kandidaat zich voldoende heeft voorbereid voor de gehele stof, meldt hij zich bij de landelijke Coördinator Instructeurs Opleiding(LCOI) voor deze voortgangstoets theorie.

De eerstvolgende voortgangstoets theorie FI(S) wordt georganiseerd door de CIV op:

- zaterdag 16 maart 2019

Deze vindt plaats:

Hotel / Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem.

Tijdstip en indeling zal aan de kandidaten apart bekend gemaakt worden.

Middels onderstaande link kan men zich aanmelden. De aanmeldingstermijn sluit op vrijdag 8 maart 2019.

https://eu.123formbuilder.com/form-22533/Voortgangstoets-Theorie

Op veler verzoek is de herkansing van deze ronde nog in het voorjaar, en wel op zaterdag 30 maart 2019. Inchrijven voor deze herkansing is alleen, en gaat automatisch, voor diegenen die op 16 maart  meedoen voor alle vakken, en dan niet volledig geslaagd of gezakt zijn.

De theoriestof voor FI(S) is gelijk aan de stof voor het GPL / LAPL(S) examen, inclusief dezelfde onderverdeling.

Volgens de syllabus heeft de kandidaat tenminste 30 uur theorie studie of onderwijs genoten, zoals beschreven in het trainingsprogramma voor het LAPL(S)/SPL. Hier kan invulling aan worden gegeven door het volgen van een door een DTO verzorgde cursus, en / of door zelfstudie door de kandidaat. De HoT wijst een FIFI aan die de kandidaat begeleidt.

Voor de nieuwe opleiding tot FI(S) dienen de kandidaten geen schriftelijk examen meer te maken, maar wel een mondelinge voortgangstoets over de theorie af te leggen. Na het afleggen met goed gevolg van deze voortgangstoets kunnen de kandidaten verder met de opleiding.

De voortgangstoets is ingedeeld in de volgende deeltoetsen:

· Luchtvaartwetgeving
· Menselijke prestaties en beperkingen
· Meteorologie
· Navigatie en Communicatie
· Beginselen van het vliegen, Operationele procedures  en Vliegprestaties
· Algemene kennis van het zweefvliegtuig

Deze toets wordt landelijk georganiseerd door de CIV(LCOI) en worden mondeling afgenomen door FIFI’s die door de LCOI zijn aangewezen. Vooralsnog zijn dat alleen de FIE(S)’s.

Met deze toets wordt per deeltoets door twee FIFI’s  beoordeeld of theoretische basis van de kandidaat voldoende is om met succes de verdere opleiding te kunnen doorlopen, waarbij het zowel gaat als het paraat hebben van de vereiste theoretische kennis zoals opgenomen in het LAPL(S)/SPL trainingsprogramma, als om het kunnen tonen van inhoudelijk begrip van de onderwerpen, zoals dat van een instructeur mag worden verwacht.

Elke deeltoets duurt ca. 25 minuten.

Kandidaten die niet voor alle, maar tenminste 3 deeltoetsen met een positief resultaat hebben behaald, kunnen zich aanmelden voor een tweede ronde voor het deelnemen aan deeltoetsen waarvoor nog geen positief resultaat was behaald. Per deeltoets wordt 10 euro aan bijdrage gevraagd. Voor een volledige toets is de kandidaat dus 60 euro verschuldigd ter dekking van gemaakte kosten.

Kandidaten die in de eerste ronde minder dan 3 deeltoetsen met een positief resultaat hebben afgesloten of na een tweede ronde niet alle deeltoetsen met een positief resultaat hebben afgesloten, dienen opnieuw onder begeleiding van de door de HoT aangewezen FIFI theorieonderwijs te volgen en na afronding daarvan zich op nieuw aan te melden voor alle deeltoetsen.

Indien een kandidaat voor alle deeltoetsen een positief resultaat heeft verkregen, wordt dat door een door de LCOI aangewezen FIFI afgetekend in het werkboek opleiding FI(S) van de kandidaat.

Daarna kan de kandidaat beginnen met fase 2 van de instructeursopleiding; de Instructietechniek.

In deze fase van de opleiding bekwaamt de kandidaat zich onder begeleiding van een door de HoT aangewezen FIFI in de didactische competenties.

Fase 3 is dan de praktijkopleiding.

Op korte termijn verwachten wij dat de landelijke trainingsprogramma’s, dus ook de syllabus voor de opleiding voor FI(S), goedgekeurd zullen worden door IL&T. Meer informatie omtrent de exacte inhoud en structuur van de opleiding volgt dan zo spoedig mogelijk.


Vriendelijke groet,

Namens de CIV,

Victor Telkamp
Landelijke Coördinator Opleiding Instructeurs (LCOI)