GPL Examen 16 april 2016 [Antwoorden]
Gepost door webmaster op 22-04-2016
Op 16 april jl. heeft het tweede landelijke examen GPL plaatsgevonden.

Alle examens zijn inmiddels ontvangen door het examensecretariaat. Daarmee kunnen we de examen antwoorden zoals beloofd publiceren.
Deze antwoorden zijn onder voorbehoud van wijzigingen door de examencommissie.

Het geeft de kandidaten echter een goed beeld van hoe ze de examens hebben gemaakt en of ze zich alvast moeten inschrijven voor het examen van 24 september 2016.

Hoe verloopt het proces zich nu verder:
1. Alle examens worden ingescand en beoordeeld.
2. Alle examenvragen worden geanalyseerd op kwaliteit.
3. Alle opmerkingen die door LEZ en kandidaten zijn aangegeven op de antwoordformulieren worden bekeken.
4. De uitkomst van de examens wordt door de examencommissie vastgesteld.
5. De uitslag wordt aan de kandidaten gestuurd (Conform Examenreglement art 3.16).

Definitieve uitslag zal in de loop van volgende week bekend worden en per post worden verstuurd.

de werkgroep landelijk GPL examens