ATO vragen / onduidelijkheden
Gepost door webmaster op 28-05-2014
Naar aanleiding van de ALV van 20-5-14 zijn wij tot de conclusie gekomen dat er momenteel nog veel vragen en onduidelijkheden zijn. Om deze reden is er tijdens de ALV besloten een inventarisatieronde te houden.

Graag verzoeken wij alle clubbesturen de toegezonden stukken te bestuderen en eventuele vragen op te schrijven. Deze vragen dienen uiterlijk 21-6-14 ingeleverd te worden bij het secretariaat.

Op basis van deze vragen zal vervolgens een FAQ sheet worden gemaakt die zal dienen als fundering voor een tussentijdse bijeenkomst met alle voorzitters omtrent dit thema.

Willem den Baars
ABZ / CIV.