Beslispunt ATO op ALV Afdeling Zweefvliegen 20 mei 2014
Gepost door webmaster op 17-05-2014
Het is tijd om een beslissing te gaan nemen omtrent de ATO.  Op 8 april 2015 zullen alle zweefvliegclubs clubs een ATO moeten zijn. Onze CIV is hard aan het werk om de benodigde documenten aan te maken die club straks kunnen aanwenden om snel een goedkoop de erkenning ATO te krijgen van de autoriteit, de ILenT.

< Lees verder >


Uitgebreid nieuws
Het is tijd om een beslissing te gaan nemen omtrent de ATO.  Op 8 april 2015 zullen alle zweefvliegclubs clubs een ATO moeten zijn. Onze CIV is hard aan het werk om de benodigde documenten aan te maken die club straks kunnen aanwenden om snel een goedkoop de erkenning ATO te krijgen van de autoriteit, de ILenT.

Achtergrond:
Met referentie naar eerdere artikelen, waaronder in de laatste thermiek, is al aangegeven dat onze CIV keihard bezig is geweest om met de ILenT tot een systeem te komen waarmee clubs, u dus, op een betrekkelijk makkelijke manier ATO kunt worden door u te conformeren aan de opzet zoals die in overleg tussen de Afdeling Zweefvliegen en de ILenT tot stand is gekomen. Het grote voordeel is dat de documenten waarmee u als club erkenning kunt krijgen door de ILenT al zijn bekeken en goed bevonden.  Op de aanstaande ALV (20 mei) zal  aandacht besteed worden  aan deze documentatie.

Dit systeem wordt middels een convenant beschreven.  Omdat de ILenT inmiddels overtuigd is van de kennis en vaardigheden van onze Afdeling Zweefvliegen/CIV willen zij met ons dit convenant afsluiten. Dit convenant wordt bekrachtigd door drie partijen:
•    De ILenT
•    De Afdeling Zweefvliegen
•    Elke club die van dit convenant gebruik wil maken.

De voordelen zijn groot: 
•    Het werk wordt voor een groot deel voor u gedaan.
•    Als club kunt u goedkoop een ATO erkenning krijgen. Omdat er zoveel voorwerk door de Afdeling Zweefvliegen wordt gedaan, heeft de ILenT veel minder werk.
•    De club blijft onafhankelijk als ATO en behoudt zijn zelfstandigheid.
•    Op basis van positieve resultaten van onze interne audits is ILenT bereid om de, door EASA verplichte, inspectie interval tijd te verlengen.
•    De Afdeling Zweefvliegen/CIV gaat in regulier overleg met de ILenT de belangen van de deelnemende zweefvliegclubs behartigen.

Goed beschouwd is deze constructie identiek aan de huidige waarbij de clubs zich hebben geconformeerd aan de opleidingstandaard voor GPL opleiding, zoals door de afdeling (CIV) is vastgesteld. Het grote verschil is dat het nu om een Europese standaard gaat. De Afdeling Zweefvliegen (CIV) draagt er zorg voor dat er een gestandaardiseerd en door de ILenT goedgekeurd, model wordt opgesteld op basis waarvan de clubs een ATO status bij de ILenT aanvragen.

De Afdeling Zweefvliegen is geen rechtspersoon, maar wil van de KNVvL eenzelfde behandeling zoals dat is gegaan met onze CAMO.  Naar die analogie moet het convenant het eigendom worden van de Afdeling Zweefvliegen, onder de ‘vleugels’ van de KNVvL.

U heeft als club de plicht om aan alle eisen te voldoen die een ATO heeft ten aanzien van opzet, en de plichten die het convenant stelt.  Dat zou ook zonder een convenant het geval zijn indien u als club besluit om niet middels dit convenant een erkenning als ATO aan te vragen.

Het convenant is in concept klaar, en er wordt nog intensief over gepraat tussen de ILenT en de Afdeling Zweefvliegen/CIV.  De intentie van het convenant en inhoud er van zal op de ALV worden behandeld.

Wat als u zich als club te klein waant om zelf een ATO te worden?  Als dit al het geval zou zijn, dan is de suggestie dat u zich verenigd met een andere club.  Als voorbeeld zou gedacht kunnen worden aan studenten clubs, die gezamenlijk een ATO zouden kunnen vormen. Zo behoudt u zelfstandigheid, en kunt u gebruik maken van het convenant.  Het worden van een ATO  is niet ondoenlijk, veel functies zijn verenigbaar, en u geniet de steun van onze Afdeling.

Er zijn twee alternatieven naast boven aangegeven mogelijkheid:

1: U vraagt als club zelf een ATO aan bij de ILenT: U zult dan alle documenten aan de hand van de Europese regelgeving zelf moeten aanmaken en door de ILenT laten goed keuren. Dit kan een moeizaam proces zijn en bovendien kan u dan geen gebruik meer maken van het lage tarief voor de erkenning zo als dat door ILenT voor aanvragen op basis van de standaard documenten en het convenant wordt gerekend. Dat kan vele factoren schelen, nu een paar honderd euro tot vele duizenden euro indien u geen gebruik maakt van het convenant.

2: De KNVvL wil ook een ATO opzetten, met name voor de Ballonvaart. De opleidingen van deze Afdeling zijn totaal anders en veel kleinschaliger dan zweefvliegopleidingen binnen de Afdeling zweefvliegen met haar clubs. Dat dwingt hen tot een soort ‘koepel ATO’ op KNVvL niveau. Ook is men dan van zins om daar een ATO te maken voor zweefvliegclubs die zich te klein wanen om zelf een ATO te worden. U kunt dat als club doen, alleen valt die ATO van de KNVvL niet onder het convenant dat de Afdeling Zweefvliegen heeft met de ILenT.   Dat heeft gevolg voor de prijsstelling, nog los van de extra laag ‘management’ dat nodig is om een koepel ATO te laten bestaan boven op de clubs. Ook zijn functies als ‘Accountable manager’ en Training manager op dat niveau niet meer van de club zelf. U verliest als club op die manier uw zelfstandigheid op het gebied van opleiden. Als Afdeling vragen wij ons af of u dit gewenst zou achten

Mocht het zo zijn dat bepaalde opleidingen niet gedaan  worden door clubs, dan zou er op Afdelingsniveau een ATO kunnen worden opgezet. Gedacht zou kunnen worden aan de theorie opleiding instructie.

Wij willen als ABZ  uw mening peilen in deze. Op de ALV van 20 mei aanstaande zullen wij uitgebreid hierop in gaan omdat het tijd is om beslissingen te nemen in deze.  Het ABZ ziet u dan ook graag aanwezig zijn op deze vergadering.

Met vriendelijke groet,
Het Afdelingsbestuur Zweefvliegen/CIVAfkortingen:
ABZ:    Afdelingsbestuur Zweefvliegen
ALV:   Algemene Leden Vergadering
ATO:    Approved Training Organisation
CAMO:   Continuing Airworthiness Management Organisation
CIV:    Commissie Instructie & Veiligheid
ILenT:  Inspectie Leefomgeving en Transport


Meer informatie over EASA: KLIK