EU zaken - januari 2014
Gepost door webmaster op 19-01-2014
Inmiddels is het alweer begin 2014 en de werkzaamheden voor de invoering van de EU regelgeving zijn in volle gang.

Op een aantal fronten wordt op dit moment nog overleg gevoerd met de ILenT en de politieke tak ervan, de DGB.

Er is nog steeds geen uitspraak gedaan omtrent onze intentie om als sector een deel van de ‘autoriteit’ taken namens de overheid, en op een onafhankelijke manier, uit te voeren. Gedacht moet dan worden aan het beheren van de zweefvliegclubs als ATO, te weten het erkennen, inspecteren (audits) van de ATO’s en het veiligheidsmanagement wat daarbij hoort, maar ook examinering. De tijd dringt, maar het is kennelijk een zware beslissing voor de ILenT om iets uit handen te geven.

 


Klik op "Lees meer"


Uitgebreid nieuws
Inmiddels is het alweer begin 2014 en de werkzaamheden voor de invoering van de EU regelgeving zijn in volle gang.

Op een aantal fronten wordt op dit moment nog overleg gevoerd met de ILenT en de politieke tak ervan, de DGB.

Er is nog steeds geen uitspraak gedaan omtrent onze intentie om als sector een deel van de ‘autoriteit’ taken namens de overheid, en op een onafhankelijke manier, uit te voeren. Gedacht moet dan worden aan het beheren van de zweefvliegclubs als ATO, te weten het erkennen, inspecteren (audits) van de ATO’s en het veiligheidsmanagement wat daarbij hoort, maar ook examinering. De tijd dringt, maar het is kennelijk een zware beslissing voor de ILenT om iets uit handen te geven.

Vanaf april 2015 is zweefvliegen weer een ‘gereguleerde vliegsport’. Dat betekent dat de overheid weer een taak krijgt om het zweefvliegen te beheren in de vorm van inspectie, brevet afgifte en examinering. Deze ‘autoriteit functie’ willen wij als sector graag zoveel mogelijk zelf doen, omdat wij de kennis hebben en tegen lagere kosten kunnen functioneren.

Er wordt op dit moment ook hard gewerkt aan het converteren van het huidige GPL met alle bevoegdheden die daarbij horen, zoals instructie en examinering. Ook komen er nieuwe ratings voor aerobatics en het slepen van zweefvliegtuigen met de TMG. Voor al deze zaken wordt in overleg met de ILenT een conversie voorstel opgezet, dat bij de EASA moet worden voorgelegd ter goedkeuring. Het is de bedoeling om dat klaar te hebben in de eerste helft van 2014.

Een ander pijnpunt is dat TMG instructeurs (RFI’s) nu geen trainingsvlucht meer mogen maken met PPL TMG houders ten behoeve van verlenging van dit brevet. Ook examinatoren (RFE’s) mogen geen profcheck meer afnemen ten behoeve van het verlengen van een PPL TMG. Dit was ooit in een convenant met de overheid afgesproken toen de TMG uit het zweefvliegbewijs werd gehaald bij de ‘deregulatie’ begin deze eeuw. Met de invoering van de EU regelgeving, uitgevoerd door de EASA, wordt zweefvliegen weer gereguleerd, maar dan vanuit Europa.
Het knelpunt dat de ILenT hiervoor heeft bedacht is het feit dat het PPL, in tegenstelling tot het RPL, nu onder de EU regelgeving valt, terwijl RFI en RFE nationale bevoegdheden zijn. Enige souplesse bij de ILenT ten aanzien van dit probleem is nog niet ontdekt, maar samen met de AOPA trekt de KNVvL op om er op aan te dringen om, voor zolang het duurt, hier toch een oplossing voor te creëren. Dit knelpunt is verdwenen met de invoering van EU regelgeving in april 2015. Dus die souplesse kan ons een jaar uit de brand helpen en in staat stellen om PPL’s TMG geldig te houden tot de conversie naar LAPL.

De CIV is samen met de Afdeling Zweefvliegen druk doende om alle documentatie die straks nodig is om een ATO te worden, zoals een ‘operations manual, training manual (inclusief syllabi voor alle mogelijke opleidingen) en safety management manual. Dat laatste is al beschikbaar op de site van de CIV. Om dubbel werk te voorkomen is het handig om als club af te wachten tot deze documentatie als ‘generieke sjablonen’ beschikbaar wordt gesteld. Clubs kunnen deze manuals en syllabi dan passend maken ten behoeve van hun eigen erkenning als ATO. Binnen de CIV wordt, as we speak, hard gewerkt aan deze documentatie en in de eerste helft van 2014 zullen deze manuals beschikbaar moeten zijn

Excuses voor het aantal afkortingen, maar daar kan je in de luchtvaart nu eenmaal niet aan ontkomen.

ABZ/CIV


AOPA      Aircraft Owners & Pilots Association
ABZ       Afdelingsbestuur Zweefvliegen
ATO       Approved Training Organisation
CIV       Commissie Instructie&Veiligheid
DGB       Directoraat Generaal Bereikbaarheid (Beleidstak ILenT)
EASA      European Aviation Safety Agency
EU        Europese Unie
GPL       als je dit niet weet…. :--))
ILenT     Inspectie Leefbaarheid en Transport
KNVvL     als je dit niet weet…. :--))
LAPL      Light Aircraft Pilot Licence
PPL       Private Pilot Licence
RFE       Recreational Flight Examiner
RFI       Recreational Flight Instructor
RPL       Recreational Pilot Licence
TMG       Touring Motor Glider