Update invoering EU regelgeving zweefvliegen - oktober 2013
Gepost door webmaster op 17-10-2013
Het is al weer een tijdje stil geweest rondom dit onderwerp en de uiterste invoeringsdatum snelt nader: 15 april 2015. Maar die stilte betekent niet dat er niet hard gewerkt wordt achter de schermen. Steeds meer vragen komen van clubs en leden. Terecht.

Het is dan tijd om wat meer gedetailleerd de stand van zaken weer te geven van de invoering van de EU regelgeving voor het zweefvliegen, zodat duidelijk wordt waar we staan, waar de pijnpunten zitten,  en wat de KNVvL en de Afdeling Zweefvliegen doet om de overgang naar de EU regels mogelijk te maken.

Een aantal zaken zijn nog niet bepaald, maar wel belangrijk voor de manier waarop wij als Afdeling Zweefvliegen en de KNVvL om moeten gaan met de nieuwe situatie, waarin het Zweefvliegen weer een ‘gereguleerde vliegsport’ wordt.  Hierbij moet gedacht worden aan taken die de overheid weer zou moeten gaan doen om die regulering vorm te geven.

Wat kunt u verwachten in dit stuk:
•    Een korte recapitulatie van wat er nieuw is voor het Zweefvliegen.
•    De ‘autoriteit zijde’
•    De ‘operator zijde’
•    Wat verandert er voor de zweefvlieger
•    Conversie regeling  naar de EU regelgeving.
•    Wat doet de KNVvL, de Afdeling Zweefvliegen en de CIV,
•    Wat kunnen clubs nu al doen, en wat zullen clubs nog moeten doen.
•    Planning en tijdslijn om invoering EU regels te realiseren.

Klik HIER om deze aan de clubbesturen verzonden brief te lezen.

Klik HIER voor meer actuele EASA informatie.