Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Barometer

Presentaties LCO en LEZ bijeenkomsten 23 november 2013Klik op het plaatje

Leerstof EASA theorievakken - vanaf najaar 2013

EASADe CIV adviseert om vanaf najaar 2013 het GPL theorie examen af te nemen conform de indeling van de negen EASA vakken voor LAPL(S) en SPL. (inclusief het nieuwe vak communicatie en het herschreven vak Human Factors)  Hiermee worden vanaf 2015 conversieproblemen (EASA) voorkomen.

De examens zelf mogen vanaf nu nog volgens "oude stijl" afgenomen worden maar dienen wel alle 9 EASA vakken te bevatten. Examens mogen met multiple choice vragen afgenomen worden. (nu facultatief, vanaf 2015 waarschijnlijk verplicht)

Op de CIV website staat een overzicht van de lesstof van de negen EASA theorievakken.

NB: Kandidaten die in het bezit zijn van 1 of meerdere eerder afgegeven theoriecertificaten kunnen de theorie-examens nog volgens de oude opzet afmaken.

Jaarlijkse LCO en LEZ vergadering zaterdag 23 november 2013

Op zaterdag 23 november 2013 zijn de jaarlijkse LCO en LEZ vergaderingen. Vergaderstukken zijn inmiddels naar alle LCO-ers en LEZ-ers verzonden. Agendapunten o.a : VO examenervaringen Theorie en Praktijk afgelopen jaar, Wijziging GPL theorie en examens i.v.m. EASA, Wijziging VO theorie en examens i.v.m. EASA, Voorvallen en Incidenten 2013, meerjarige analyse (12 jr breukstukje), Zelfonderzoek voorvallen, Verslag audits 2013 en Onwikkelingen EASA (ATO, SMS, KRL)

LEZ = Lokale Examencoördinatoren Zweefvliegen
LCO = Landelijke Coaches Opleidingen

Een ‘heads up’ over EU regelgeving

EASABeste zweefvliegers, even een ‘heads up’ over EU regelgeving.

Op 4 november is er een eerste ontmoeting geweest tussen de Afdeling Zweefvliegen en de ILenT (Inspectie Leefbaarheid en Transport) waarin een voorstel is besproken dat onze Afdeling heeft ingediend om de huidige zweefvlieg brevetten en de bijbehorende bevoegdheden zoals instructie en startmethodes te converteren naar EU brevetten en ratings. De conversie van huidige brevetten naar EU brevetten is een van de taken die de invoering van de EU regelgeving met zich mee brengt.

Het voorstel van de Afdeling Zweefvliegen behelst ook de omzetting van het PPL/RPL TMG terug in het nieuwe Europese zweefvliegbewijs indien gewenst, en een geldig GPL aanwezig is bij op het moment van conversie.

In het conversie rapport moet worden beschreven aan welke voorwaarden voldaan moet worden om een huidig zweefvliegbewijs (GPL) te converteren naar een nieuw EU zweefvlieg bewijs (LAPL(S) of SPL). Vanuit de Afdeling wordt zoveel mogelijk aangedrongen op een conversie zonder extra eisen dan wel training. Er kan een verschil zitten tussen de eisen die aan een EU brevet worden gesteld en de eisen aan het huidige GPL. Dat geldt ook voor de bevoegdheden als instructie. Maar ervaring en de kwaliteit van de huidige brevetten zouden er voor moeten zorgen dat de omzetting naar EU brevetten soepel verloopt.

Vervolg besprekingen met de ILenT zullen nog komen om het conversie rapport compleet te maken. Uiteindelijk moet de ILenT dit rapport ter goedkeuring indienen bij de EASA (de Europese instantie die de regelgeving vanuit Europa maakt).

De planning is om het conversieplan in april 2014 goedgekeurd te hebben, opdat het op tijd beschikbaar is om tot daadwerkelijke conversie over te gaan. Dat proces van conversie zelf moet ook nog vastgelegd worden in overleg met de betrokken autoriteit. Uiteindelijk moet dat voor april 2015 gereed zijn. Dan moet de invoering van de EU regelgeving een feit zijn.

ABZ en CIV

Update invoering EU regelgeving zweefvliegen - oktober 2013

EASAHet is al weer een tijdje stil geweest rondom dit onderwerp en de uiterste invoeringsdatum snelt nader: 15 april 2015. Maar die stilte betekent niet dat er niet hard gewerkt wordt achter de schermen. Steeds meer vragen komen van clubs en leden. Terecht.

Het is dan tijd om wat meer gedetailleerd de stand van zaken weer te geven van de invoering van de EU regelgeving voor het zweefvliegen, zodat duidelijk wordt waar we staan, waar de pijnpunten zitten,  en wat de KNVvL en de Afdeling Zweefvliegen doet om de overgang naar de EU regels mogelijk te maken.

Een aantal zaken zijn nog niet bepaald, maar wel belangrijk voor de manier waarop wij als Afdeling Zweefvliegen en de KNVvL om moeten gaan met de nieuwe situatie, waarin het Zweefvliegen weer een ‘gereguleerde vliegsport’ wordt.  Hierbij moet gedacht worden aan taken die de overheid weer zou moeten gaan doen om die regulering vorm te geven.

Wat kunt u verwachten in dit stuk:
•    Een korte recapitulatie van wat er nieuw is voor het Zweefvliegen.
•    De ‘autoriteit zijde’
•    De ‘operator zijde’
•    Wat verandert er voor de zweefvlieger
•    Conversie regeling  naar de EU regelgeving.
•    Wat doet de KNVvL, de Afdeling Zweefvliegen en de CIV,
•    Wat kunnen clubs nu al doen, en wat zullen clubs nog moeten doen.
•    Planning en tijdslijn om invoering EU regels te realiseren.

Klik HIER om deze aan de clubbesturen verzonden brief te lezen.

Klik HIER voor meer actuele EASA informatie.