Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Barometer

Presentaties CI / LCO conferentie - zaterdag 9 maart 2013

Klik HIER voor alle getoonde presentaties op de Jaarlijkse CI / LCO conferentie - zaterdag 9 maart 2013. (pdf's in een Dropbox map)

zaterdag 9 maart 2013: Jaarlijkse CI / LCO conferentie

Chef-instructeurs en LCO-ers worden uitgenodigd voor de jaarlijkse CI / LCO conferentie op zaterdag 9 maart 2013, aanvang 09:45 u, te Maarsbergen.

Uitnodiging en programma van deze dag zijn verzonden naar de clubsecretariaten en de LCO-ers.

Naast de "standaard" onderwerpen zal een belangrijk deel van het programma bestaan over uitleg en de (binnenkort al) te nemen stappen ter voorbereiding op de overgang naar de EASA regelgeving (o.a. ATO, SMS en theorieexamens) per april 2015.

Baer Selen geeft een presentatie over het gebruik van een vliegsimulator bij de elementaire en voortgezette zweefvliegopleiding. (EVO & VVO)

Ben Hiemstra
secretaris CIV

Presentaties LCO en LEZ conferentie 17 november 2012


 • Klik HIER voor de dropbox map met deze presentaties.
  • EASA
  • Evaluatie audits 2012
  • LCO Audit
  • LCO voorvallenpresentatie
  • LEZ-2012
  • Rapporten-LCO-2012

Kwartaalrapportage luchtvaart 3e kwartaal 2012

In het derde kwartaal van 2012 heeft de Onderzoeksraad een toename geconstateerd in het aantal ongevallen met kleine luchtvaartuigen wanneer we dat vergelijken met 2010 en 2011. In 2010 zijn er 14 ongevallen gemeld, in 2011 zijn er 11 ongevallen gemeld en in 2012 zijn er tot op heden 21 meldingen van ongevallen geweest. Zo is er een opvallende toename zichtbaar in het aantal motorstoringen in 2012. In deze rapportage staan er vijf vermeld. De Raad is een onderzoek gestart naar de oorzaken van deze toename.

Klik HIER voor kwartaalrapportage luchtvaart 3e kwartaal 2012 door Onderzoeksraad voor Veiligheid (pdf)

Klik HIER voor het overzicht van ongevallen met zweefvliegtuigen uit deze kwartaalrapportage

Examendata voor de instructeursexamens 2013

Uiterlijk inschrijven 20 januari 2013
1e schriftelijk op 16 februari 2013
Mondeling op 23 maart 2013

Uiterlijk inschrijven 22 september 2013
2e schriftelijk op 19 oktober 2013
Mondeling op 30 november 2013