Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Barometer

Een ‘heads up’ over EU regelgeving

EASABeste zweefvliegers, even een ‘heads up’ over EU regelgeving.

Op 4 november is er een eerste ontmoeting geweest tussen de Afdeling Zweefvliegen en de ILenT (Inspectie Leefbaarheid en Transport) waarin een voorstel is besproken dat onze Afdeling heeft ingediend om de huidige zweefvlieg brevetten en de bijbehorende bevoegdheden zoals instructie en startmethodes te converteren naar EU brevetten en ratings. De conversie van huidige brevetten naar EU brevetten is een van de taken die de invoering van de EU regelgeving met zich mee brengt.

Het voorstel van de Afdeling Zweefvliegen behelst ook de omzetting van het PPL/RPL TMG terug in het nieuwe Europese zweefvliegbewijs indien gewenst, en een geldig GPL aanwezig is bij op het moment van conversie.

In het conversie rapport moet worden beschreven aan welke voorwaarden voldaan moet worden om een huidig zweefvliegbewijs (GPL) te converteren naar een nieuw EU zweefvlieg bewijs (LAPL(S) of SPL). Vanuit de Afdeling wordt zoveel mogelijk aangedrongen op een conversie zonder extra eisen dan wel training. Er kan een verschil zitten tussen de eisen die aan een EU brevet worden gesteld en de eisen aan het huidige GPL. Dat geldt ook voor de bevoegdheden als instructie. Maar ervaring en de kwaliteit van de huidige brevetten zouden er voor moeten zorgen dat de omzetting naar EU brevetten soepel verloopt.

Vervolg besprekingen met de ILenT zullen nog komen om het conversie rapport compleet te maken. Uiteindelijk moet de ILenT dit rapport ter goedkeuring indienen bij de EASA (de Europese instantie die de regelgeving vanuit Europa maakt).

De planning is om het conversieplan in april 2014 goedgekeurd te hebben, opdat het op tijd beschikbaar is om tot daadwerkelijke conversie over te gaan. Dat proces van conversie zelf moet ook nog vastgelegd worden in overleg met de betrokken autoriteit. Uiteindelijk moet dat voor april 2015 gereed zijn. Dan moet de invoering van de EU regelgeving een feit zijn.

ABZ en CIV

Update invoering EU regelgeving zweefvliegen - oktober 2013

EASAHet is al weer een tijdje stil geweest rondom dit onderwerp en de uiterste invoeringsdatum snelt nader: 15 april 2015. Maar die stilte betekent niet dat er niet hard gewerkt wordt achter de schermen. Steeds meer vragen komen van clubs en leden. Terecht.

Het is dan tijd om wat meer gedetailleerd de stand van zaken weer te geven van de invoering van de EU regelgeving voor het zweefvliegen, zodat duidelijk wordt waar we staan, waar de pijnpunten zitten,  en wat de KNVvL en de Afdeling Zweefvliegen doet om de overgang naar de EU regels mogelijk te maken.

Een aantal zaken zijn nog niet bepaald, maar wel belangrijk voor de manier waarop wij als Afdeling Zweefvliegen en de KNVvL om moeten gaan met de nieuwe situatie, waarin het Zweefvliegen weer een ‘gereguleerde vliegsport’ wordt.  Hierbij moet gedacht worden aan taken die de overheid weer zou moeten gaan doen om die regulering vorm te geven.

Wat kunt u verwachten in dit stuk:
•    Een korte recapitulatie van wat er nieuw is voor het Zweefvliegen.
•    De ‘autoriteit zijde’
•    De ‘operator zijde’
•    Wat verandert er voor de zweefvlieger
•    Conversie regeling  naar de EU regelgeving.
•    Wat doet de KNVvL, de Afdeling Zweefvliegen en de CIV,
•    Wat kunnen clubs nu al doen, en wat zullen clubs nog moeten doen.
•    Planning en tijdslijn om invoering EU regels te realiseren.

Klik HIER om deze aan de clubbesturen verzonden brief te lezen.

Klik HIER voor meer actuele EASA informatie.

RFI(TMG) refresher training zaterdag 16 november 2013 op Terlet

De CIV organiseert op zaterdag 16 november 2013 op Terlet een RFI(TMG) refresher training. Aanvang om 10.00 uur en einde rond 16.00 uur.

Kosten zijn 12,50 voor de lunch, bestaande uit soep, broodjes, snack, drinken, etc.

We verzoeken alle deelnemers ter voorbereiding van een workshop de vliegvelden EHLE en EHTE te bestuderen.

Het volgen van deze training is een van de eisen om je instructie bevoegdheid voor motorzwevers (TMG's) te verlengen.

Opgave voor 9 november via dit aanmeldingsformulier.


Presentaties CI / LCO conferentie - zaterdag 9 maart 2013

Klik HIER voor alle getoonde presentaties op de Jaarlijkse CI / LCO conferentie - zaterdag 9 maart 2013. (pdf's in een Dropbox map)

zaterdag 9 maart 2013: Jaarlijkse CI / LCO conferentie

Chef-instructeurs en LCO-ers worden uitgenodigd voor de jaarlijkse CI / LCO conferentie op zaterdag 9 maart 2013, aanvang 09:45 u, te Maarsbergen.

Uitnodiging en programma van deze dag zijn verzonden naar de clubsecretariaten en de LCO-ers.

Naast de "standaard" onderwerpen zal een belangrijk deel van het programma bestaan over uitleg en de (binnenkort al) te nemen stappen ter voorbereiding op de overgang naar de EASA regelgeving (o.a. ATO, SMS en theorieexamens) per april 2015.

Baer Selen geeft een presentatie over het gebruik van een vliegsimulator bij de elementaire en voortgezette zweefvliegopleiding. (EVO & VVO)

Ben Hiemstra
secretaris CIV