Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Barometer

Update invoering EU regelgeving zweefvliegen - oktober 2013

EASAHet is al weer een tijdje stil geweest rondom dit onderwerp en de uiterste invoeringsdatum snelt nader: 15 april 2015. Maar die stilte betekent niet dat er niet hard gewerkt wordt achter de schermen. Steeds meer vragen komen van clubs en leden. Terecht.

Het is dan tijd om wat meer gedetailleerd de stand van zaken weer te geven van de invoering van de EU regelgeving voor het zweefvliegen, zodat duidelijk wordt waar we staan, waar de pijnpunten zitten,  en wat de KNVvL en de Afdeling Zweefvliegen doet om de overgang naar de EU regels mogelijk te maken.

Een aantal zaken zijn nog niet bepaald, maar wel belangrijk voor de manier waarop wij als Afdeling Zweefvliegen en de KNVvL om moeten gaan met de nieuwe situatie, waarin het Zweefvliegen weer een ‘gereguleerde vliegsport’ wordt.  Hierbij moet gedacht worden aan taken die de overheid weer zou moeten gaan doen om die regulering vorm te geven.

Wat kunt u verwachten in dit stuk:
•    Een korte recapitulatie van wat er nieuw is voor het Zweefvliegen.
•    De ‘autoriteit zijde’
•    De ‘operator zijde’
•    Wat verandert er voor de zweefvlieger
•    Conversie regeling  naar de EU regelgeving.
•    Wat doet de KNVvL, de Afdeling Zweefvliegen en de CIV,
•    Wat kunnen clubs nu al doen, en wat zullen clubs nog moeten doen.
•    Planning en tijdslijn om invoering EU regels te realiseren.

Klik HIER om deze aan de clubbesturen verzonden brief te lezen.

Klik HIER voor meer actuele EASA informatie.

RFI(TMG) refresher training zaterdag 16 november 2013 op Terlet

De CIV organiseert op zaterdag 16 november 2013 op Terlet een RFI(TMG) refresher training. Aanvang om 10.00 uur en einde rond 16.00 uur.

Kosten zijn 12,50 voor de lunch, bestaande uit soep, broodjes, snack, drinken, etc.

We verzoeken alle deelnemers ter voorbereiding van een workshop de vliegvelden EHLE en EHTE te bestuderen.

Het volgen van deze training is een van de eisen om je instructie bevoegdheid voor motorzwevers (TMG's) te verlengen.

Opgave voor 9 november via dit aanmeldingsformulier.


Presentaties CI / LCO conferentie - zaterdag 9 maart 2013

Klik HIER voor alle getoonde presentaties op de Jaarlijkse CI / LCO conferentie - zaterdag 9 maart 2013. (pdf's in een Dropbox map)

zaterdag 9 maart 2013: Jaarlijkse CI / LCO conferentie

Chef-instructeurs en LCO-ers worden uitgenodigd voor de jaarlijkse CI / LCO conferentie op zaterdag 9 maart 2013, aanvang 09:45 u, te Maarsbergen.

Uitnodiging en programma van deze dag zijn verzonden naar de clubsecretariaten en de LCO-ers.

Naast de "standaard" onderwerpen zal een belangrijk deel van het programma bestaan over uitleg en de (binnenkort al) te nemen stappen ter voorbereiding op de overgang naar de EASA regelgeving (o.a. ATO, SMS en theorieexamens) per april 2015.

Baer Selen geeft een presentatie over het gebruik van een vliegsimulator bij de elementaire en voortgezette zweefvliegopleiding. (EVO & VVO)

Ben Hiemstra
secretaris CIV

Presentaties LCO en LEZ conferentie 17 november 2012


 • Klik HIER voor de dropbox map met deze presentaties.
  • EASA
  • Evaluatie audits 2012
  • LCO Audit
  • LCO voorvallenpresentatie
  • LEZ-2012
  • Rapporten-LCO-2012