Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Barometer

Update over conversie van GPL naar LAPL(S) / SPL

EASA21 januari zijn er weer gesprekken geweest over het omzetten van ons GPL naar het toekomstige LAPL(S) of SPL. Onze gesprekspartner in deze is de ILenT. Zij gaan onze brevetten uitgeven zoals de overheid dat voorheen ook deed. Dus bepalen zij, in overleg met ons, de KNVvL (afdeling Zweefvliegen en CIV in dit geval) de eisen die gesteld worden aan conversie van het GPL, maar ook voor instructie en examinering.

Tot nu toe is er gepraat over het omzetten, converteren, van het GPL naar het LAPL(S)/SPL (instructie en examinering volgen op korte termijn). Wanneer u kijkt naar het verschil tussen de minimum eisen die worden gesteld in uren en ervaring voor het GPL en het nieuwe LAPL(S)/SPL, dan is te constateren dat dit nieuwe brevet meer uren eist , maar ook aangeeft dat een ‘overland’ gemaakt moet zijn alvorens men examen doet om het LAPL(S)/SPL te behalen.  Het verschil in uren is en vrijwel alle gevallen geen probleem omdat men meestal die uren al wel heeft voordat men opging voor het GPL examen.  Wat door de ILenT als een eis wordt gesteld is dat men als GPL houder bij aanvraag van een LAPL(S)/SPL moet kunnen aantonen dat men een overland heeft gemaakt, zoals die is beschreven in de EU Part-FCL ( zie verder).

Indien u een GPL heeft, maar nog geen overland heeft gemaakt, dan adviseren wij u vanuit de Afdeling Zweefvliegen en de CIV dat u dit komende seizoen dat wel doet opdat u het GPL kunt converteren naar een LAPL(S) of SPL.

Klik op "Lees meer" (!!)

EU zaken - januari 2014

EASAInmiddels is het alweer begin 2014 en de werkzaamheden voor de invoering van de EU regelgeving zijn in volle gang.

Op een aantal fronten wordt op dit moment nog overleg gevoerd met de ILenT en de politieke tak ervan, de DGB.

Er is nog steeds geen uitspraak gedaan omtrent onze intentie om als sector een deel van de ‘autoriteit’ taken namens de overheid, en op een onafhankelijke manier, uit te voeren. Gedacht moet dan worden aan het beheren van de zweefvliegclubs als ATO, te weten het erkennen, inspecteren (audits) van de ATO’s en het veiligheidsmanagement wat daarbij hoort, maar ook examinering. De tijd dringt, maar het is kennelijk een zware beslissing voor de ILenT om iets uit handen te geven.

 


Klik op "Lees meer"

Presentaties LCO en LEZ bijeenkomsten 23 november 2013Klik op het plaatje

Leerstof EASA theorievakken - vanaf najaar 2013

EASADe CIV adviseert om vanaf najaar 2013 het GPL theorie examen af te nemen conform de indeling van de negen EASA vakken voor LAPL(S) en SPL. (inclusief het nieuwe vak communicatie en het herschreven vak Human Factors)  Hiermee worden vanaf 2015 conversieproblemen (EASA) voorkomen.

De examens zelf mogen vanaf nu nog volgens "oude stijl" afgenomen worden maar dienen wel alle 9 EASA vakken te bevatten. Examens mogen met multiple choice vragen afgenomen worden. (nu facultatief, vanaf 2015 waarschijnlijk verplicht)

Op de CIV website staat een overzicht van de lesstof van de negen EASA theorievakken.

NB: Kandidaten die in het bezit zijn van 1 of meerdere eerder afgegeven theoriecertificaten kunnen de theorie-examens nog volgens de oude opzet afmaken.

Jaarlijkse LCO en LEZ vergadering zaterdag 23 november 2013

Op zaterdag 23 november 2013 zijn de jaarlijkse LCO en LEZ vergaderingen. Vergaderstukken zijn inmiddels naar alle LCO-ers en LEZ-ers verzonden. Agendapunten o.a : VO examenervaringen Theorie en Praktijk afgelopen jaar, Wijziging GPL theorie en examens i.v.m. EASA, Wijziging VO theorie en examens i.v.m. EASA, Voorvallen en Incidenten 2013, meerjarige analyse (12 jr breukstukje), Zelfonderzoek voorvallen, Verslag audits 2013 en Onwikkelingen EASA (ATO, SMS, KRL)

LEZ = Lokale Examencoördinatoren Zweefvliegen
LCO = Landelijke Coaches Opleidingen