Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Barometer

ATO vragen / onduidelijkheden

EASA
Naar aanleiding van de ALV van 20-5-14 zijn wij tot de conclusie gekomen dat er momenteel nog veel vragen en onduidelijkheden zijn. Om deze reden is er tijdens de ALV besloten een inventarisatieronde te houden.

Graag verzoeken wij alle clubbesturen de toegezonden stukken te bestuderen en eventuele vragen op te schrijven. Deze vragen dienen uiterlijk 21-6-14 ingeleverd te worden bij het secretariaat.

Op basis van deze vragen zal vervolgens een FAQ sheet worden gemaakt die zal dienen als fundering voor een tussentijdse bijeenkomst met alle voorzitters omtrent dit thema.

Willem den Baars
ABZ / CIV.

Beslispunt ATO op ALV Afdeling Zweefvliegen 20 mei 2014

EASAHet is tijd om een beslissing te gaan nemen omtrent de ATO.  Op 8 april 2015 zullen alle zweefvliegclubs clubs een ATO moeten zijn. Onze CIV is hard aan het werk om de benodigde documenten aan te maken die club straks kunnen aanwenden om snel een goedkoop de erkenning ATO te krijgen van de autoriteit, de ILenT.

< Lees verder >

Presentaties bijeenkomst SMS managers vliegclubs Afdeling Zweefvliegen

Presentaties bijeenkomst SMS managers vliegclubs Afdeling Zweefvliegen, gehouden op 10 mei 2014 op Terlet.

Klik HIER om naar de dropbox te gaan met de presentaties.

PPL(A)-TMG verlengen door RFE(A) TMG

Sinds 1 november 2013 was het niet meer mogelijk om PPL(A)-TMG brevetten te verlengen op basis van de afspraken die in 2002 met de overheid waren gemaakt.

Na overleg tussen KNVvL en ILenT is besloten om de betreffende regeling alsnog te verlengen tot 8 april 2015. Dit houdt in dat een profcheck voor de verlenging van een PPL(A)-TMG tot die datum door een RFE-TMG kan worden uitgevoerd en dat, in het geval van een trainingsvlucht voor verlenging, een RFI(A)-TMG op kan treden als instructeur. In dat laatste geval wordt het brevetdocument door een RFE(A)-TMG afgetekend.

In tegenstelling tot eerder bericht zal de verlenging plaatsvinden voor de reguliere termijn van 2 jaar.

Deze afspraak geldt uitsluitend voor het verlengen van PPL-TMG (en dus niet voor het verlengen van de PPL-SEP) en eindigt op 8 april 2015.

Presentaties conferentie Chef Instructeurs en LCO-ers 15 februari 2014Klik op plaatje