Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Barometer

Kwartaalrapportage OVV juli – september 2014

Uitstel EU regelgeving????????

EASAZoals de meesten van u inmiddels wel vernomen zullen hebben, heeft de EASA  Commissie besloten tot uitstel van de verplichting voor zweefvlieg clubs om ATO te worden. Aanvankelijk zou 8 april 2015 de datum zijn waarop die verplichting van kracht zou worden. Door de stevige weerstand vanuit diverse landen is besloten om deze verplichting drie jaar uit te stellen tot 2018. Tevens zal dan bekeken worden in hoeverre de buiten proportionele administratieve en organisatorische druk, die het ATO zijn voor clubs met zich mee zou brengen, niet een stuk minder kan.

Dit uitstel was ook de reden voor het afzeggen van de voorlichtingsdag die de ILenT had willen houden op 18 oktober.

Klik op "Lees meer"

Sectorbijeenkomst zweefvliegclubs 18 oktober a.s. gaat niet door

EASAGeachte heer of mevrouw,

U heeft zich aangemeld voor de sectorbijeenkomst Van zweefvliegclub naar zweefvliegclub met ATO op zaterdag 18 oktober.

 

De ILT heeft echter, na consultatie van de KNVvL, besloten om deze bijeenkomst uit te stellen. De reden voor dit besluit is dat er een nieuwe situatie is ontstaan over de regelgeving. Zoals u misschien al heeft vernomen, heeft het EASA Comité op 8 en 9 oktober besloten tot het wijzigen van de aircrew regulation (EU regulation 1178/2011). De wijzigingen houden in dat de lidstaten de mogelijkheid wordt geboden om de datum van invoering uit te stellen tot 8 april 2018. Daarnaast gaat EASA op basis van de GA road map werken aan aanpassingen van de regelgeving.

 

Op korte termijn consulteert het ministerie (Beleid en ILT) vertegenwoordigers van de sector (KNVvL en AOPA) met als doel om te komen tot een aangepast transitieplan. Na besluitvorming daarover ontvangt u een uitnodiging voor een nieuwe sectorbijeenkomst.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en dat het uitstel van de bijeenkomst u niet teveel ongemak oplevert.

Met vriendelijke groet,

Jan Dirk Steenbergen
Hoofdinspecteur ILT/Luchtvaart

Van zweefvliegclub naar zweefvliegclub met ATO

EASA
Nieuwe deadline voor aanmelding is woensdag 17 september 2014.klik op plaatje voor vergroting

ATO ontwikkelingen

EASAZoals jullie inmiddels weten zullen wij op op 8 april 2015 de clubs ATO moeten laten zijn. Op 3 juli heeft de Afdeling/CIV daartoe een voorlichtingsavond georganiseerd. Op deze goed bezochte avond is uitgelegd wat de opties zijn hoe clubs ATO zouden kunnen worden.  Drie opties werden behandeld.

Klik op "Lees meer"