Browser Tip

Door gelijktijdig 'CTRL met +' in te toetsen vergroot je het browser scherm. Door gelijktijdig 'CTRL met -' in te toetsen verklein je het browser scherm.

Currency-Barometer

Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Website door:

Presentaties CI / LCO Conferentie 19 maart 2011


 

NB: De notulen/vergaderverslag  van deze conferentie zijn op 20 april 2011 verstuurd naar: LCO's en CI's

Presentaties LCO / LEZ bijeenkomsten
NB: De notulen van deze meetings zijn naar de club LEZ en naar alle LCO-ers verstuurd. (ca. in januari 2011)LPE mogelijkheden

NieuwsIndien men de LPE test wil doen dan kan dat bij deze instanties.


update 18-01-2011: Op het GPL kan ook het resultaat van de LPE (level) test worden aangetekend.

Andere IVW erkende aanbieders van LPE tests in Nederland:

Presentaties CI / LCO Conferentie 13 februari 2010

Nieuwsbrief CIV maart 2010

CIV

 

Nieuwsbrief CIV 2010 (google-pdf)

 

Dit is de 7e nieuwsbrief van de CIV. De Nieuwsbrieven van de CIV zullen altijd op de website van de CIV komen te staan. De CIV verzoekt u om de Chef-instructeur (of Instructeur Coördinator) van uw club op het bestaan van deze nieuwsbrief te attenderen.


De nieuwsbrief wordt in principe naar alle LCO’s, LEZ’s en C.I. / I.C. verzonden. (Chef-)instructeurs kunnen zich altijd op de mailing lijst laten zetten. Wilt u dat binnen uw club bekend maken?