Barometer

Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Kwartaalrapportages Luchtvaart 2014

ILT: Luchtvaart Voorstel wijzigingen Air Crew regelgeving GA

EASA Luchtvaart Voorstel wijzigingen Air Crew regelgeving General Aviation

Lees: http://www.ilent...._aviation/

De ILT werkt in overleg met de sector aan aanpassing van het transitieplan op de verlengde transitieperiode. Dit plan moet bewerkstelligen dat uiterlijk op 8 april 2018 de conversie (van zowel brevetten als erkenningen van opleidingsinstellingen), zowel in de recreatieve gemotoriseerde General Aviation als in de recreatieve niet-gemotoriseerde General Aviation, een feit is.

De recreatieve niet-gemotoriseerde General Aviation is in 2014 in KNVvL-verband begonnen met de ontwikkeling van de opleidingen voor zweefvliegen en ballonvaren in de richting van de Europese eisen op basis van EU 1178/2011 Part FCL. Met de KNVvL is afgesproken dat zij begin 2015 implementatieplannen voor afronding hiervan inbrengt in het overleg met de ILT.
In deze plannen wordt in het begin maximaal ingezet op het Part-FCL compliant maken van de opleidingen en het beschikbaar krijgen van instructeurs en examinatoren die voldoen aan Part FCL. Zodra er meer duidelijkheid is over mogelijke verdere aanpassingen van de organisatorische eisen (Part ORA) voor organisaties in de General Aviation zal de transitie zich meer daarop gaan richten. Meer informatie is de vinden op de website van de KNVvL.

Wat betekent het voorgaande in de praktijk?
Verlenging van overgangsperiode voor de General Aviation
• De verlenging wordt benut om de overgang naar de Europese regelgeving zo soepel mogelijk te laten verlopen. Regels die niet ter discussie staan en de veiligheid verhogen, zoals veiligheidsmanagement, krijgen voorrang.
• De KNVvL blijft in ieder geval tot 8 april 2018 de nationale brevetten voor recreatief ballonvaren en zweefvliegen afgeven en de medische keuringen organiseren.


Vooraankondiging CI / LCO conferentie 14 februari 2015

Op zaterdag 14 februari 2015 wordt in Maarsbergen de jaarlijkse CI / LCO conferentie gehouden.

De uitnodiging met vergaderstukken worden binnenkort verzonden.

Invoering van EASA-regelgeving voor zweefvliegen

EASALees de CIV brief, gericht aan de clubbesturen, over invoering van EASA-regelgeving voor zweefvliegen.


Presentaties LCO en LEZ bijeenkomsten 22 november 2014


klik op plaatje