Barometer

Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Het VO examen oude stijl (= 6 vakken) in 2016

Er zullen nog een drietal VO theorie examens worden afgenomen.

1 - zaterdag 12 maart 2016 (inschrijven voor 15 februari 2016)

2 - zaterdag 23 april 2016 (inschrijven voor 2 april 2016)

3 - zaterdag 19 november 2016 ('bezem' VO examen)

Alle examens worden met Multiple Choice afgenomen. Er komt dus geen mondeling examen meer om onvoldoende cijfers op te halen. Mede om die reden wordt een extra schriftelijk examen op 23 april 2016 gehouden, zodat men, bij het alsnog behalen van al de 6 vakken, meteen met de praktijk opleiding kan aanvangen in mei 2016.

De slagingsnorm is dat ten minste 75% van de gestelde MC vragen per vak juist moeten zijn beantwoord. De vakken zijn conform het geldende KEI examenreglement.

Aan de examens in maart en april 2016  mogen ook kandidaten meedoen die (nog) geen enkel geldig certificaat voor een van de vakken bezitten. Aan het examen in november kunnen alleen nog kandidaten deelnemen die wel één of meer certificaten hebben behaald maar nog niet alle 6 VO vakken.

Voor alle duidelijkheid: Heeft men na het 3e examen nog steeds niet alle 6 VO vakken behaald dan zullen alle certificaten vervallen. Instructieopleiding zal dan plaatsvinden via de toekomstige EASA regeling. Kandidaten dienen zich te realiseren dat de gehele opleiding inclusief praktijkexamen moet zijn afgerond voor 8 april 2018! Daarna treedt de EASA regelgeving in werking.

Aanmelden bij de landelijk coördinator theorie opleiding instructeur mevr. P. Dijkstra-Adriaansen. >> KLIK

De normale inschrijftarieven zijn van toepassing. Deelname aan de herkansing(en) betekent weer inschrijven bij Nell Dijkstra en wederom betaling per vak!

De VO theorie stof kan men vinden op de CIV website. NB: Het vak Voorschriften wordt aangepast naar de geldende AIP regels. Op de examendatum zal altijd de laatste geldende AIP als norm gehanteerd worden!


Jan de Hulster, examen coördinator 2016

Zomerkampen in Duitsland tot 2018

EASAVan zowel EASA als het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is terugkoppeling ontvangen over de afgelopen EASA commissie vergadering waarin de acceptatie van de Nederlandse brevetten en opleidingen is besproken. Duitsland heeft bevestigd dat het alle nationale brevetten en opleidingen onder de OPT-OUT van FCL gewoon zal blijven erkennen tot de OPT-OUT’s zijn afgelopen.

LBA gaat de Bundeslander informeren hierover. Dit betekent dat de vliegkampen van de Nederlandse vliegclubs gewoon kunnen doorgaan.

bron: KNVvL / Operations

FCL opt-out voor de recreatieve luchtvaart in Staatscourant.

EASADe formele beslissing van de Staatssecretaris over FCL opt-out voor de recreatieve luchtvaart tot uiterlijk 8 april 2018 in de Staatscourant.

Bekendmaking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 8 april 2015, nr. IENM/BSK-2015/69761, met betrekking tot de uitgestelde toepassing van diverse bepalingen van Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011, tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 311), met betrekking tot de recreatieve luchtvaart.

Lees: https://zoek.offi...11114.html

ILT website: Nieuwe FCL brevetten zweefvliegen

EASAOp de ILT website is een overzicht verschenen over de nieuwe brevetten zweefvliegen (conform EASA FCL), de nieuwe eisen onder FCL, aanvraag / beoordeling  en de aanvraagformulieren. Tevens staat er een "handreiking FCL regelgeving voor zweefvliegers"

KNVvL brevetten
Tot 8 april 2018 blijven de brevetten van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) geldig. Tot die datum kunnen deze brevetten worden afgegeven en geldig gehouden. KNVvL brevetten kunnen op ieder moment tussen nu en 8 april 2018 worden omgezet naar een EU FCL brevet (conversie) via een aanvraagformulier bij de ILT.

LAPL/SPL aanvragen
Aanvragen voor een Europees zweefvlieg- of recreatief ballonbrevet worden bij ILT ingediend. Dit geldt zowel voor het omzetten van een brevet als voor het aanvragen van een nieuw Europees zweefvlieg- of recreatief ballonbrevet. Houders van een Europees brevet dienen zich te houden aan de Europese regels over geldigheid en recentheid van ervaring (Part FCL.060 en FCL.140.S of FCL.140.B).

Klik HIER om naar de ILT webpagina "Brevetten zweefvliegen en ballonvaren" te gaan.


Schematische weergave van de veranderingen als gevolg van FCL

25 april 2015: Refresher RFI TMG op Eindhoven

De CIV organiseert op 25 april 2015 in Eindhoven een refresher seminar voor RFI's - TMG. Een agenda volgt later.

Opgave via dit WEB-FORMULIER.