Barometer

Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Sectorbijeenkomst zweefvliegclubs 18 oktober a.s. gaat niet door

EASAGeachte heer of mevrouw,

U heeft zich aangemeld voor de sectorbijeenkomst Van zweefvliegclub naar zweefvliegclub met ATO op zaterdag 18 oktober.

 

De ILT heeft echter, na consultatie van de KNVvL, besloten om deze bijeenkomst uit te stellen. De reden voor dit besluit is dat er een nieuwe situatie is ontstaan over de regelgeving. Zoals u misschien al heeft vernomen, heeft het EASA Comité op 8 en 9 oktober besloten tot het wijzigen van de aircrew regulation (EU regulation 1178/2011). De wijzigingen houden in dat de lidstaten de mogelijkheid wordt geboden om de datum van invoering uit te stellen tot 8 april 2018. Daarnaast gaat EASA op basis van de GA road map werken aan aanpassingen van de regelgeving.

 

Op korte termijn consulteert het ministerie (Beleid en ILT) vertegenwoordigers van de sector (KNVvL en AOPA) met als doel om te komen tot een aangepast transitieplan. Na besluitvorming daarover ontvangt u een uitnodiging voor een nieuwe sectorbijeenkomst.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en dat het uitstel van de bijeenkomst u niet teveel ongemak oplevert.

Met vriendelijke groet,

Jan Dirk Steenbergen
Hoofdinspecteur ILT/Luchtvaart

Van zweefvliegclub naar zweefvliegclub met ATO

EASA
Nieuwe deadline voor aanmelding is woensdag 17 september 2014.klik op plaatje voor vergroting

ATO ontwikkelingen

EASAZoals jullie inmiddels weten zullen wij op op 8 april 2015 de clubs ATO moeten laten zijn. Op 3 juli heeft de Afdeling/CIV daartoe een voorlichtingsavond georganiseerd. Op deze goed bezochte avond is uitgelegd wat de opties zijn hoe clubs ATO zouden kunnen worden.  Drie opties werden behandeld.

Klik op "Lees meer"

ATO vragen / onduidelijkheden

EASA
Naar aanleiding van de ALV van 20-5-14 zijn wij tot de conclusie gekomen dat er momenteel nog veel vragen en onduidelijkheden zijn. Om deze reden is er tijdens de ALV besloten een inventarisatieronde te houden.

Graag verzoeken wij alle clubbesturen de toegezonden stukken te bestuderen en eventuele vragen op te schrijven. Deze vragen dienen uiterlijk 21-6-14 ingeleverd te worden bij het secretariaat.

Op basis van deze vragen zal vervolgens een FAQ sheet worden gemaakt die zal dienen als fundering voor een tussentijdse bijeenkomst met alle voorzitters omtrent dit thema.

Willem den Baars
ABZ / CIV.

Beslispunt ATO op ALV Afdeling Zweefvliegen 20 mei 2014

EASAHet is tijd om een beslissing te gaan nemen omtrent de ATO.  Op 8 april 2015 zullen alle zweefvliegclubs clubs een ATO moeten zijn. Onze CIV is hard aan het werk om de benodigde documenten aan te maken die club straks kunnen aanwenden om snel een goedkoop de erkenning ATO te krijgen van de autoriteit, de ILenT.

< Lees verder >