Barometer

Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

EASA PART-FCL wordt PART-SFCL.

Introductie
Het doel van deze wijziging door EASA is het simpeler maken van de relevante regelgeving voor ballons en zweefvliegtuigen op veler verzoek uit de zweefvliegwereld. Met name de European Gliding Union (EGU) heeft zich hiervoor hard gemaakt.


Implementatie
Voorgestelde ingangsdatum voor PART-SFCL is 8 april 2020 met een transitie periode van een jaar tot volledige implementatie.
De invoering van Part-FCL blijft inhoudelijk ongewijzigd. Uiterste invoerdatum voor PART-FCL is, en blijft, april 2020. Alle verwijzingen naar zweefvliegen zullen moeten worden overgeheveld naar de nieuwe Part SFCL, vandaar de overgangsperiode van een jaar. (De verwijzingen naar ballon zijn verder weggelaten.)


Nationale brevetten worden niet meer gecontinueerd na invoering van de FCL/SFCL. Vanwege de transitie periode van 1 jaar blijven nationale documenten (GPL, en aanverwante medische documenten) geldig tot de volledige invoering van de SFCL, t.w. 8 april 2021

 

Ga naar het document met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen: KLIK

Presentaties HOT / FIE conferentie 8 februari 2020

Landelijke SMS-dag zaterdag 29 februari 2020

Uitnodigingen zijn verzonden naar de Safety Managers / -Teams van de zweefvliegclubs. En tevens naar de clubsecretariaten met verzoek om deze te delen met hun Safety Managers / -Teams.

 

Agenda

 

10:00 Opening

 

10:15 Stand van zaken DTO's - Administratie - Jaarlijkse evaluatie

 

10:45 Resultaten enquête

 

11:00 Incidenten 2019 - Trends - Wat kunnen we verbeteren

 

12:00 Lunch

 

13:00 Interactief gedeelte

- Meldingen en procedures
- Veiligheidscultuur, hoe krijgen we die op een hoger niveau
- Risico-inventarisatie
- Casus

 

15:00 Terugkoppeling interactief gedeelte

 

16:00 Afsluiting

 

Aanmelden voor de SMS dag: https://forms.gle/VciBnRJtYX97pB939

 

Aanmelden voor de lunch: https://eu.123formbuilder.com/form-32833/

 

En aub vooraf deze enquete invullen: https://forms.gle/wqJFNhtgXZRDvqJd9

Richtlijnen voor het inrichten en onderhouden van de DTO-administratie

De administratie van de DTO dient aan een aantal eisen te voldoen. In deze uitleg zetten we de eisen op een rijtje. Voor wat betreft het voldoen aan de eisen maakt het niet uit of daarvoor een papieren systeem of een digitaal systeem wordt gebruikt. DTO's zijn vrij om dit zelf te bepalen.

 

Denk bij het inrichten van de administratie na over bescherming van de gegevens. Bij papieren systemen kun je denken aan dat die bij brand verloren kunnen gaan. Bij digitale systemen moet backup geregeld worden en er moet worden nagedacht over wie over welke gegevens mag beschikken?

 

Voor wat betreft de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is het opslaan wettelijk verplicht. Het is dus niet zo dat het opslaan van deze gegevens verboden is.

 

Klik HIER voor de richtlijnen.

 

Daar waar wordt verwezen naar de regelgeving, is met ILT afgestemd hoe dit geïnterpreteerd wordt.

 


Klik op het plaatje

Samenvatting Part-FCL en Part-DTO

Het is soms lastig wegwijs te worden in de nieuwe regelgeving. De eisen voor de zweefvliegers staan in Part-FCL her en der verspreid tussen de regels voor de andere takken van de luchtvaart. PartDTO, dat gaat over de Declared Training Organisation is gelukkig wat overzichtelijker, maar ook hier is het handig alle relevante regelgeving op een rijtje te hebben.

 

Deze samenvatting zet alle eisen chronologisch op een rijtje, vanaf het moment dat een kersverse leerling zich aandient op de club, tot het moment dat de vlieger beschikt over alle bevoegdheden die er maar te verkrijgen zijn. In de tekst wordt verwezen naar de betreffende regelgeving Part-FCL, Part-DTO, de Acceptable Means of Compliance (AMC) waarin wordt beschreven wat de naleving in praktische zin betekent. Verder wordt verwezen naar de Trainingprogramma's. De verwijzingen staan tussen rechte haakjes. De CIV zal deze samenvatting aanpassen wanneer daar qua wet- en regelgeving aanleiding toe is.

 

Deze samenvatting geldt alleen indien de DTO gebruik maakt van de trainingprogramma's, progressiekaarten, werkboeken en de diverse formulieren die zijn ingediend in KNVvL-verband en goedgekeurd door de toezichthouder, ILT.

 

Klik HIER voor de samenvatting.

 


Klik op het plaatje