Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Barometer

Vertraging start DTO

Per brief van 29 augustus hebben we u laten weten dat inmiddels de regelgeving van kracht is geworden die het mogelijk maakt dat zweefvliegclubs een DTO worden en gaan opleiden onder de Europese regelgeving. In de praktijk blijkt zich daarbij echter een complicatie voor te doen waar we u graag over willen informeren.

Klik op "Lees meer"

Start zweefvliegen onder EASA-regelgeving

In augustus is de al langere tijd verwachte gewijzigde EASA-regelgeving voor zweefvliegen (EU Aircrew regelgeving 1178/2011) gepubliceerd. Deze wijziging maakt het mogelijk voor clubs om een DTO-declaratie in te dienen en te gaan opleiden volgens de Europese regelgeving. ILT heeft laten weten dat dit met ingang van 3 september 2018 mogelijk is.

Hoe wordt een club een DTO?
Wanneer de voorbereidingen zijn getroffen (zie verderop) is dit een kwestie van het formulier invullen en het verschuldigde tarief betalen. Het formulier is te downloaden van de website van ILT. Zodra de ontvangstbevestiging van ILT van de declaratie is ontvangen, is de club een DTO en moet er volgens de Europese regels en de in de declaratie genoemde trainingsprogramma’s opgeleid worden. Deze ontvangstbevestiging krijgt de club binnen 10 werkdagen.

Klik op "Lees meer"

Brief voorzitter CIV aan de clubbesturen

Onderwerpen: Conversie GPL VO, aanpassing instructeursopleiding aan EASA-regelgeving en Invoering gewijzigde FCL regelgeving voor DTO in juni.

In onze brief van januari (en tijdens de conferentie en informatiebijeenkomst in februari) hebben we reeds aangegeven welke veranderingen worden doorgevoerd in de instructeursopleiding o.a. in verband met de EASA-regelgeving voor zweefvliegen (EU Aircrew regelgeving 1178/2011). Publicatie van deze gewijzigde regelgeving vindt niet plaats voor de beoogde 8 april 2018, maar is voorzien in juni. Daarna zal het voor clubs mogelijk worden om een DTO-declaratie in te dienen en te gaan opleiden volgens de Europese regelgeving. Afgelopen weken is nog nader overleg gevoerd met ILT over de overgang met betrekking tot de instructeursopleiding, de uitkomsten daarvan willen we met deze brief bekend maken.

Klik op "Lees meer"

Presentaties CI/LCO-FIE conferentie 10 februari 2018

Informatiebijeenkomsten invoering EASA regelgeving Zweefvliegen (DTO)

Bestuurder of instructeur?

We hebben via een artikel in een nieuwsbrief en in de Thermiek al bericht dat vanaf 8 april 2018 voor zweefvliegclubs de mogelijkheid ontstaat om een zogenaamde DTO (Declared Training Organisation) te worden en te gaan opleiden volgens de Europese regels van EASA.

Het heeft voordelen om hier niet al te lang mee te wachten, maar clubs moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen om te kunnen overschakelen. Wat daarover op papier staat is niet onmiddellijk vertaald in de praktijk; daarom wordt vooral clubbestuurders en instructeurs de mogelijkheid geboden om informatiebijeenkomsten bij te wonen.

Op 10 februari is er een conferentie voor Chef-instructeurs en LCO-ers, waarbij het geven van verdere informatie over deze verandering het hoofdthema zal zijn.

In vervolg daarop willen wij graag hierover een informatiebijeenkomst organiseren voor alle geïnteresseerde bestuurders en instructeurs van zweefvliegclubs.

Datum: zaterdag 24 februari van 09.30 tot 13.00).

Locatievan der Valk Hotel Arnhem (Bij Papendal) - Amsterdamseweg 505, 6816 VK Arnhem.

Om te bepalen hoeveel behoefte hieraan bestaat, vragen we iedereen die zo’n informatiebijeenkomst zou willen bijwonen zich via onderstaande link aan te melden. 

Aanmelden kon tot 15 februari via dit webformulier: KLIK

Degenen die zich aanmelden krijgen t.z.t. per mail een bericht over de data en locaties.


Namens de CIV,
Joris Umbach