Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Barometer

Positive vote by EASA Committee for Part-SFCL !

After several years effort by a number of dedicated volunteers, and with the constant support of EGU Members, we are delighted to tell you that the EASA Committee of the European Commission today approved the new regulations on Sailplane Flight Crew Licensing. The formal announcements will be published by the Commission in due course, and we expect that the new rules will come into force in April 2020, accompanied by a 12 month transition period to full compliance by all EASA members in April 2021.

 

This is great news for gliding associations, clubs, and pilots. It simplifies the rules that would otherwise have applied greatly.

 

The work of the EGU will shift from leading the development of the new rules to working with EGU members in understanding them and planning their implementation. This will take place alongside the EGU’s other areas of focus on airspace, airworthiness and maintenance, and safety.

 

bron: brief EGU 24-10-2019

 

lees: Opinion No 01/2019 (A) & (B)

 

Voortgangstoets FI(S) najaar 2019 / voorjaar 2020

Ten behoeve van de opleiding FI(S) organiseert de CIV deze winter wederom twee maal een landelijke voortgangstoets theorie FI(S). Deelname is op vrijwillige basis. De kosten zijn 10 euro per vak.

 

De eerste toets wordt gehouden op zaterdag 7 december 2019. Plaats en tijd zullen nog bekend gemaakt worden.
De datum van de tweede toets, in het voorjaar van 2020, zal nog nader bepaald worden.

 

Om aan te melden / betalen, ga naar het aanmeldingsformulier: KLIK

 

Let op: de aanmeldingstermijn sluit op vrijdag 29 november.

 

Om te voldoen aan de eisen van het TP FI(S) zal er voor gezorgd worden dat de FIFI’s die de toets afnemen geen “eigen“ kandidaten toetsen. Ten behoeve van de administratie van de DTO zal een lijst met brevetgegevens van de FIFI’s bijgehouden worden, die op verzoek beschikbaar is voor de HoT van de DTO.


Geslaagde kandidaten krijgen een certificaat op basis waarvan de FIFI, die de FI opleiding onder een DTO verzorgt, de theoretische voortgangstoets kan aftekenen in het werkboek.

 

Namens de CIV,
Victor Telkamp,
Landelijke Coördinator Opleidingen Instructeurs.

Zweefvliegen "EASA-ready" (mail verzonden aan club besturen en CI's)

We hebben u steeds op de hoogte gehouden over de voortgang van de benodigde voorbereidingen die het mogelijk zouden gaan maken om te gaan opleiden onder het regime van de EASA-regelgeving. De afgelopen maanden is met name gewerkt aan de goedkeuring van de benodigde Trainingsprogramma's. Op 3 juni is het laatste Trainingsprogramma, die voor de FI (S) opleiding inclusief de uitbreidingen daarop, door ILT goedgekeurd. Deze is inmiddels te vinden op de website van de CIV onder het kopje "opleidingen DTO".

 

Daarmee is een mijlpaal bereikt, in die zin dat daarmee de benodigde voorbereiding voor het opleiden onder EASA compleet is!

 

Inmiddels zijn dan ook de eerste clubs reeds een DTO geworden en zijn de eerste examens voor een LAPL (S) c.q. een SPL afgelegd.

 

Het is in de overgangsperiode tot april 2020:

 

  • ♦ Aan clubs om te bepalen wanneer men "om" wil gaan qua opleidingen en DTO wil worden (of deel gaat nemen aan een centrale DTO), voor zover dat niet al is gedaan. Hiervoor moet wel de administratie zijn ingericht en alle leerlingen een EASA-medical hebben en voorzien zijn van de nieuwe progressiekaarten en logboekjes. Ook moeten hiervoor de instructeurs zijn geconverteerd naar een FI (S). Meer informatie hierover is te vinden op de website van het CIV.

  • ♦ Aan de houders van een GPL om zichzelf te voorzien van een EASA-medical en te converteren naar een LAPL (S) of SPL, voor zover dat nog niet is gedaan.

  • ♦ Aan de beoogde EASA-examinatoren die al een "standardisation course" voor FE (S) of FIE (S) hebben gevolgd om een zogenaamde AoC aan te vragen bij ILT, voor zover dat nog niet is gedaan.

Als CIV zullen we in deze periode praktische aanvullende informatie verzamelen c.q. ontwikkelen en publiceren op onze website.

 

Over de voorbereidingen voor het opleiden onder een KNVvL DTO wordt u nog nader geinformeerd.

 

Heeft u vragen of behoefte aan advies, dan verzoek ik u contact op te nemen met de secretaris van de CIV.

 

Met vriendelijke groet,
Namens de CIV,

Joris Umbach, voorzitter

Refresher-training voor verlenging van FI-certificaten

Zoals toegezegd bij de laatste CI / FI(E) / LCO / LEZ conferentie hieronder de weblinks om de FI(S) refresher-trainingen aan te melden en te bekijken. Doel hiervan is om elkaar te informeren over de datums en locaties van de te houden refresher-trainingen. (Instructeurs die de refresher course op eigen club moeten missen kunnen dan mogelijk nog elders aansluiten)
 
  • aanmelden van een FI(S) refresher training

  • bekijken van de aanmeldingen FI(S) refresher trainingen
 
 

Presentaties CI / FI(E) / LCO / LEZ conferentie zaterdag 9 februari 2019