Barometer

Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Invoering van EASA-regelgeving voor zweefvliegen

Onderstaande brief is recent verzonden aan de Besturen Nederlandse zweefvliegclubs en in CC aan de Chef-instructeurs, Landelijke Examen Coördinatoren, LCO-ers en ABZ KNVvL.Geacht bestuur,

Zoals u weet is de invoering van de Europese regelgeving voor de Nederlandse zweefvliegerij uitgesteld tot 8 april 2018. Dit uitstel maakte het mogelijk te komen tot:

1. Aanpassingen van het gedeelte FCL (betreft brevetten, ratings, examinering etc.), waarover het overleg nog gaande is.
2. Een alternatieve oplossing voor de ATO-verplichting in de vorm van een Declared Training Organisation DTO), waarvoor september 2016 een voorstel is gepubliceerd.

Ofschoon er dus nog overleg loopt op Europees niveau en het zelfs mogelijk is dat er verder uitstel of een langere overgangsperiode komt, vinden wij het toch noodzakelijk om voorbereidingen te treffen voor een invoering per 8 april 2018. Daarvoor is afgelopen winter door vele zweefvliegers veel werk verzet, denk aan de theorieboeken, aan opleidingssyllabi en aan theorie-examinering.

Met deze brief willen wij u informeren over de stand van zaken en op een paar punten om de medewerking van uw club vragen.

Klik op "Lees meer"

SMS-dag 25 februari 2017

De SMS-dag is zeer goed bezocht, het overgrote merendeel van de clubs was vertegenwoordigd.

De dag was ook zeer geslaagd volgens de deelnemers, omdat we nu concrete stappen gaan nemen om het Safety Management Systeem nog meer vorm en inhoud te geven.

Het komende jaar wordt er door een aantal Safety Managers gewerkt aan een standaard Risico Inventarisatie en Evaluatie, zodat niet iedere vereniging het wiel hoeft uit te vinden. Het streven is om deze op de volgende SMS-dag te bespreken in een workshop.

Er wordt via Dropbox een account aangemaakt waarmee de Safety Managers gemakkelijker informatie kunnen uitwisselen.

Iedere vereniging stuurt 3 voorvallen met onderzoeken en conclusies zodat we van elkaar kunnen leren. Deze voorvallen zijn wellicht ook interessant voor de Thermiek.

De verenigingen gaan een standaard safety e-mailadres aanmaken zodat de informatie-uitwisseling bij personele wisselingen gewoon door kan gaan.

Klik op "Lees meer" voor de presentaties en de notulen van deze SMS-dag.

Presentaties CI / LCO conferentie 11-02-2017

OVV Kwartaalrapportage Luchtvaart 4e kwartaal 2016

In deze kwartaalrapportage treft u informatie aan over alle ernstige incidenten en ongevallen met luchtvaartuigen die in het vierde kwartaal van 2016 zijn gemeld aan de Onderzoeksraad, de onderzoeken die zijn gestart en welke rapporten zijn gepubliceerd.

Dag voor de Safety Managers 2017

CIVOp 25 februari organiseert de CIV weer een dag voor de Safety Managers. Ook deze keer zal de dag op Terlet worden gehouden. Vanwege de beperkte ruimte willen we het aantal aanmeldingen per club beperken tot één persoon.

Locatie
De Thermiekbel
Apeldoornseweg 203
6816 SM Arnhem

Voorlopige agenda

09:30        Ontvangst
10:00        Aanvang, voorstelrondje
10:30        EASA, waar staan we?
11:00        Het Safety Management Systeem, waar staan we?
11:30        Incidenten 2017
12:00        Lunch
13:00        Meldingsprocedures
13:30        Zelfonderzoek door een club
14:30        Pauze
15:00        Hoe delen we veiligheidsinformatie
16:00        Rondvraag
16:30        Afsluiting

Aanmelden: www.zweefvliegen.net/veilig2017

Na aanmelding ontvangen de deelnemers een korte enquête waarmee we de stand van zaken rond het Safety Management Systeem willen inventariseren.
Deelnemers kunnen ook voorstellen doen voor andere agendapunten zodat de dag maximaal aansluit op de behoefte.

De kosten voor de lunch bedragen € 15,00:
Koffie / thee bij ontvangst
2 x koffie / thee tijdens de pauze
Lunch met broodjes, soep en een kroket.