Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Barometer

Richtlijnen voor het inrichten en onderhouden van de DTO-administratie

De administratie van de DTO dient aan een aantal eisen te voldoen. In deze uitleg zetten we de eisen op een rijtje. Voor wat betreft het voldoen aan de eisen maakt het niet uit of daarvoor een papieren systeem of een digitaal systeem wordt gebruikt. DTO's zijn vrij om dit zelf te bepalen.

 

Denk bij het inrichten van de administratie na over bescherming van de gegevens. Bij papieren systemen kun je denken aan dat die bij brand verloren kunnen gaan. Bij digitale systemen moet backup geregeld worden en er moet worden nagedacht over wie over welke gegevens mag beschikken?

 

Voor wat betreft de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is het opslaan wettelijk verplicht. Het is dus niet zo dat het opslaan van deze gegevens verboden is.

 

Klik HIER voor de richtlijnen.

 

Daar waar wordt verwezen naar de regelgeving, is met ILT afgestemd hoe dit geïnterpreteerd wordt.

 


Klik op het plaatje

Samenvatting Part-FCL en Part-DTO

Het is soms lastig wegwijs te worden in de nieuwe regelgeving. De eisen voor de zweefvliegers staan in Part-FCL her en der verspreid tussen de regels voor de andere takken van de luchtvaart. PartDTO, dat gaat over de Declared Training Organisation is gelukkig wat overzichtelijker, maar ook hier is het handig alle relevante regelgeving op een rijtje te hebben.

 

Deze samenvatting zet alle eisen chronologisch op een rijtje, vanaf het moment dat een kersverse leerling zich aandient op de club, tot het moment dat de vlieger beschikt over alle bevoegdheden die er maar te verkrijgen zijn. In de tekst wordt verwezen naar de betreffende regelgeving Part-FCL, Part-DTO, de Acceptable Means of Compliance (AMC) waarin wordt beschreven wat de naleving in praktische zin betekent. Verder wordt verwezen naar de Trainingprogramma's. De verwijzingen staan tussen rechte haakjes. De CIV zal deze samenvatting aanpassen wanneer daar qua wet- en regelgeving aanleiding toe is.

 

Deze samenvatting geldt alleen indien de DTO gebruik maakt van de trainingprogramma's, progressiekaarten, werkboeken en de diverse formulieren die zijn ingediend in KNVvL-verband en goedgekeurd door de toezichthouder, ILT.

 

Klik HIER voor de samenvatting.

 


Klik op het plaatje

zaterdag 14 maart 2020: voortgangstoets FI(S)

Ten behoeve van de opleiding FI(S) organiseert de CIV dit voorjaar wederom een landelijke voortgangstoets theorie FI(S).

Deelname is op vrijwillige basis. De kosten zijn 10 euro per vak.

 

De toets zal worden gehouden op zaterdag 14 maart 2020 op het kantoor van de KNVvL. Adres: Houttuinlaan 16A, 3447 GM Woerden.

 

Aanvangstijd zal met de indeling aan de kandidaten worden toegestuurd, maar houd rekening met een hele dag.

 

Om aan te melden / betalen, ga naar het aanmeldingsformulier: KLIK

 

Let op:

De aanmeldingstermijn sluit op vrijdag 6 maart.

De capaciteit is helaas beperkt tot maximaal 12 volledige kandidaten, en 2 gedeeltelijke toetsen. Er wordt gewerkt op basis van “first come; first served”. Wacht dus niet met inschrijven.

 

Om te voldoen aan de eisen van het TP FI(S) zal er voor gezorgd worden dat de FIFI’s die de toets afnemen geen “eigen“ kandidaten toetsen. Ten behoeve van de administratie van de DTO zal een lijst met brevetgegevens van de FIFI’s bijgehouden worden, die op verzoek beschikbaar is voor de HoT van de DTO.

 

Geslaagde kandidaten krijgen een certificaat op basis waarvan de FIFI, die de FI opleiding onder een DTO verzorgt, de theoretische voortgangstoets kan aftekenen in het werkboek.

Jaarlijkse HOT / FIE conferentie op zaterdag 8 februari 2020 te Woerden

Op zaterdag 8 februari 2020 wordt de jaarlijkse HOT / FIE (voorheen CI / LCO) conferentie gehouden.

 

Onderwerpen op de agenda:

 

♦ Stand van zaken opleiding FI(S)
- Theorie voortgangstoetsen
- Praktijk Examens

 

♦ Stand van zaken transitie GPL naar FCL
- examinatoren
- DTO’s

 

♦ Resultaten theorie examens STEBZ

 

♦ S-FCL vanaf april 2020
- belangrijkste wijzigingen
- consequenties / tips m.b.t. overgangsjaar 2020

 

♦ SMS (Safety Management Systeem)
- Incidenten 2019 + meerjarige analyse
- Wat is er de laatste jaren bereikt.
- Waar hebben clubs behoefte aan ?
- Contacten met ABL en OVV.
- Internationaal: OSTIV (Training en Safety Panel)

 

♦ Versterking van kader

 

Uitnodigingen zijn door het afdelingssecretariaat verzonden naar de clubsecretariaten.

CIV Media Database

We komen ze allemaal wel eens op het internet tegen. Video's / presentaties / afbeeldingen waarvan je denkt dat die goed te gebruiken zijn in de zweefvliegopleiding en/of veiligheidpresentaties.

 

Om deze breder bij de zweefvlieginstructeurs en safety-teams te delen hebben we een mogelijkheid gemaakt om deze centraal te verzamelen.

 

Aanmelden van een video / presentatie / poster / afbeelding, etc: KLIK

 

Overzicht van de aangemelde media: www.zweefvliegen.net/civmedia