Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Barometer

5 x presentatie HOT - FIE conferentie 6 februari 2021

Directe link naar de gedeelde Google-Drive map: KLIK

Verlenging geldigheidsduur van bevoegdheden en certificaten

In navolging op de eerdere regeling die in het voorjaar werd gelanceerd heeft ILT opnieuw een General Approval uitgegeven die de mogelijkheid geeft om gedurende de beperkingen onder de COVID-19 maatregelen een verlenging te verkrijgen van bevoegdheden en certificaten.

De spelregels zijn ongeveer hetzelfde gebleven. Een bevoegdheid kan verlengd worden met 4 maanden of tot uiterlijk 31 maart 2021. Ook zal een examinator pas het document kunnen verlengen nadat de kandidaat een briefing heeft ontvangen van een bevoegd instructeur om zaken als noodprocedures en dergelijke weer even scherp te krijgen.

LET OP: Als je gebruik hebt gemaakt van de vorige regeling dan gelden er aanvullende regels. Zo mag bijvoorbeeld de totale periode van een verlenging van bevoegdheden niet meer dan 8 maanden zijn. Dat geldt ook voor de theoriecertificaten.

De gehele regeling kan je op de website van ILT downloaden.

 

Lees ook ons vorig nieuwsbericht over de uitstelregeling: KLIK

Sailplane Rule Book – Easy Access Rules – Revision from September 2020

Weblink naar Sailplane Rule Book: KLIK (nu ook met S-FCL)


This document contains the applicable rules on air operations, licensing and certification of sailplanes.


It includes the Regulation (EU) 2018/1976, the certification specifications (CS) for sailplanes and powered sailplanes (CS-22), Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM), displayed in a consolidated, easy-to-read format with advanced navigation features through links and bookmarks.

Instructie verloopdatum instructiebevoegdheid FI(S)

Vanaf 8 april 2020 is EU Verordening 2020/358 (Part-SFCL) van kracht. Op grond van Part-SFCL verlopen bevoegdheden niet meer. Zij worden ook niet meer verlengd. In plaats daarvan moet u aan eisen wat betreft recentheid voldoen. Dit geldt ook voor de instructeursbevoegdheid FI(S) (FI(S) bevoegdheid).

 

Zweefvliegbrevetten (LAPL(S) en SPL) uitgegeven op grond van Part-FCL blijven geldig. Bij de instructeursbevoegdheden op een LAPL(S) of SPL, uitgegeven op grond van Part-FCL, staan nog verloopdata vermeld. Op grond van Part-SFCL heeft de FI(S) bevoegdheid geen verloopdatum meer. Er moet nu aan eisen inzake recentheid worden voldaan. Op een nieuw brevetdocument wordt bij een FI(S) bevoegdheid daarom geen verloopdatum meer opgenomen.

 

De verloopdatum van de FI(S) bevoegdheid op een LAPL(S) of SPL kan leiden tot onduidelijkheid. Deze instructie beschrijft de wijze waarop deze verloopdatum op een LAPL(S) of SPL uitgegeven op grond van Part-FCL kan worden aangepast in overeenstemming met Part-SFCL.

 

Indien een houder van een FI(S) bevoegdheid in een LAPL(S) of SPL uitgegeven op grond van Part-FCL heeft aangetoond te voldoen aan de eisen inzake recentheid zoals opgenomen in SFCL.360 kan een daartoe bevoegde FIE(S) of FE(S) bevoegd tot het afnemen van examens van instructeurs zoals bedoeld in SFCL.415(c), de verloopdatum van de betreffende FI(S) bevoegdheid op het brevetdocument aftekenen met “indefinitive”.

 

Bovengenoemde procedure kan worden toegepast op alle instructiebevoegdheden vermeld op het LAPL(S) of SPL uitgegeven op grond van Part-FCL. De FIE(S) of FE(S) bewaart de documentatie op grond waarvan hij tot deze “verlenging” is gekomen op vergelijkbare wijze als beschreven in SFCL.410(c).

 

Een voorbeeld voor een houder van een LAPL(S)/SPL van wie de FI(S) bevoegdheid is verlengd met “indefinitive” is hieronder weergegeven.

 

 

bron: ILT

 

Zweefvliegen in corona-tijd en overgang SFCL.

Bijgaande brief is op 18-08-2020 verzonden naar alle HOT's, FIE's en ABZ.

 

Klik op "Lees Meer"