Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Barometer

Zweefvliegen "EASA-ready" (mail verzonden aan club besturen en CI's)

We hebben u steeds op de hoogte gehouden over de voortgang van de benodigde voorbereidingen die het mogelijk zouden gaan maken om te gaan opleiden onder het regime van de EASA-regelgeving. De afgelopen maanden is met name gewerkt aan de goedkeuring van de benodigde Trainingsprogramma's. Op 3 juni is het laatste Trainingsprogramma, die voor de FI (S) opleiding inclusief de uitbreidingen daarop, door ILT goedgekeurd. Deze is inmiddels te vinden op de website van de CIV onder het kopje "opleidingen DTO".

 

Daarmee is een mijlpaal bereikt, in die zin dat daarmee de benodigde voorbereiding voor het opleiden onder EASA compleet is!

 

Inmiddels zijn dan ook de eerste clubs reeds een DTO geworden en zijn de eerste examens voor een LAPL (S) c.q. een SPL afgelegd.

 

Het is in de overgangsperiode tot april 2020:

 

  • ♦ Aan clubs om te bepalen wanneer men "om" wil gaan qua opleidingen en DTO wil worden (of deel gaat nemen aan een centrale DTO), voor zover dat niet al is gedaan. Hiervoor moet wel de administratie zijn ingericht en alle leerlingen een EASA-medical hebben en voorzien zijn van de nieuwe progressiekaarten en logboekjes. Ook moeten hiervoor de instructeurs zijn geconverteerd naar een FI (S). Meer informatie hierover is te vinden op de website van het CIV.

  • ♦ Aan de houders van een GPL om zichzelf te voorzien van een EASA-medical en te converteren naar een LAPL (S) of SPL, voor zover dat nog niet is gedaan.

  • ♦ Aan de beoogde EASA-examinatoren die al een "standardisation course" voor FE (S) of FIE (S) hebben gevolgd om een zogenaamde AoC aan te vragen bij ILT, voor zover dat nog niet is gedaan.

Als CIV zullen we in deze periode praktische aanvullende informatie verzamelen c.q. ontwikkelen en publiceren op onze website.

 

Over de voorbereidingen voor het opleiden onder een KNVvL DTO wordt u nog nader geinformeerd.

 

Heeft u vragen of behoefte aan advies, dan verzoek ik u contact op te nemen met de secretaris van de CIV.

 

Met vriendelijke groet,
Namens de CIV,

Joris Umbach, voorzitter

Refresher-training voor verlenging van FI-certificaten

Zoals toegezegd bij de laatste CI / FI(E) / LCO / LEZ conferentie hieronder de weblinks om de FI(S) refresher-trainingen aan te melden en te bekijken. Doel hiervan is om elkaar te informeren over de datums en locaties van de te houden refresher-trainingen. (Instructeurs die de refresher course op eigen club moeten missen kunnen dan mogelijk nog elders aansluiten)
 
  • aanmelden van een FI(S) refresher training

  • bekijken van de aanmeldingen FI(S) refresher trainingen
 
 

Presentaties CI / FI(E) / LCO / LEZ conferentie zaterdag 9 februari 2019

Voortgangstoets theorie kandidaten nieuwe opleiding tot FI(S)

De eerstvolgende voortgangstoets theorie FI(S) wordt georganiseerd door de CIV op:

- zaterdag 16 maart 2019

Deze vindt plaats:

Hotel / Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem.

Tijdstip en indeling zal aan de kandidaten apart bekend gemaakt worden.

Middels onderstaande link kan men zich aanmelden.
De aanmeldingstermijn sluit op vrijdag 8 maart 2019.
https://eu.123formbuilder.com/form-22533/Voortgangstoets-Theorie

Op veler verzoek is de herkansing van deze ronde nog in het voorjaar, en wel op zaterdag 30 maart 2019. Inchrijven voor deze herkansing is alleen, en gaat automatisch, voor diegenen die op 16 maart  meedoen voor alle vakken, en dan niet volledig geslaagd of gezakt zijn.

De theoriestof voor FI(S) is gelijk aan de stof voor het GPL / LAPL(S) examen, inclusief dezelfde onderverdeling.

Volgens de syllabus heeft de kandidaat tenminste 30 uur theorie studie of onderwijs genoten, zoals beschreven in het trainingsprogramma voor het LAPL(S)/SPL. Hier kan invulling aan worden gegeven door het volgen van een door een DTO verzorgde cursus, en / of door zelfstudie door de kandidaat. De HoT wijst een FIFI aan die de kandidaat begeleidt.

Voor de nieuwe opleiding tot FI(S) dienen de kandidaten geen schriftelijk examen meer te maken, maar wel een mondelinge voortgangstoets over de theorie af te leggen. Na het afleggen met goed gevolg van deze voortgangstoets kunnen de kandidaten verder met de opleiding.

Klik op "Lees meer" voor meer informatie en de weblink om aan te melden.

Examendata 2019 theorie GPL/LAPL(s)

Voor het GPL/LAPL(s) zijn de volgende examendata vastgesteld voor 2019:

 

  • 16 maart 2019

  • 25 mei 2019

  • 21 september 2019

De inschrijving voor het examen zal ca 6 weken voor het examen worden geopend.

update 31-01-2019: Inschrijving voor 16 maart is geopend: www.stebz...nschrijven

 

 

bron: STEBZ