Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Barometer

Presentaties LCO & LEZ conferenties 2009

CIVDe presentaties van de LCO & LEZ bijeenkomsten zijn nu online beschikbaar:

Examenvragen VO najaar 2009

CIVDe examenvragen najaar 2011 zijn toegevoegd.

Examens voor GPL-VO: VO-examens 1993-2011

TIP: Een goede voorbereiding voor een succes bij de theorie examens is: de examens van de laatste 5-10 jaar door te nemen en door ze schriftelijk uit te werken.

Audits t.b.v. het zweefvliegen bij clubs.

CIVIn het voorjaar van 2007 heeft het ABZ in overleg met de zweefvliegclubs besloten een systeem van audits in te gaan voeren. De ontwikkeling van deze audits werd opgedragen aan de CIV. Deze heeft in 2007 een audit formulier ontwikkeld.

Er is besloten om met ingang van 2011 tijdens het vliegseizoen (april t/m oktober) de audits uit te laten voeren door steeds 2 LCO’s bij nog ca. 20 clubs.
Dan zullen in principe alle zweefvliegclubs in de periode 2008-t/m 2011 geaudit zijn. De bedoeling is dat: een keer in de twee jaar een club aangesloten bij de KNVvL geaudit wordt.

Het audit formulier met de toelichting is inmiddels opgestuurd naar:
  • LCO's
  • clubsecretariaten zoals deze staan in de Thermiek 2-08
Onderstaand eveneens dit audit formulier met de toelichting. Eventuele aanvullingen/toelichting zullen hier ook t.z.t. beschikbaar komen.

Zie ook deze presentatie uit de conferentie CI, d.d. 07-02-2009.

Het Audit formulier

Jan de Hulster/CIV

Melding onveilige situaties Zweefvliegen

CIV

Dit papieren rapport is vervallen per 21 april 2011.

Wel kan digitaal een melding worden gemaakt.

Dit dient altijd met  de volgende gegevens te worden gedaan:
-een juist E-mail adres
-de naam van de melder
-een telefoonnummer.

Dit digitale rapport komt terecht bij de secretaris van de CIV.
Deze zal het in principe ontdoen van de gegevens van de melder.
link: http://www.zweefportaal.nl/b3sr6sdk/view.php?id=36


Jan de Hulster, CIV, secr. a.i.

Richtlijn "Hoe te handelen bij Calamiteiten" (RHC)

CIVDe CIV heeft gemeend een "Richtlijn Hoe te handelen bij Calamiteiten (RHC)" op te moeten stellen. Deze RHC kan door elke vereniging aangepast worden aan de lokale situatie. Immers, de diversiteit aan soorten vliegvelden heeft ons genoodzaakt tot een algemene richtlijn. Een club, vliegend op eigen veld, op een militaire vliegbasis of b.v. een veld als Teuge is nou eenmaal onderhevig aan de lokaal opgelegde procedures. Desondanks menen wij dat de RHC van de CIV een duidelijke handleiding geeft in de vorm van een te hanteren checklist.

De RHC is zo ingedeeld dat elke fase van een calamiteit op een apart blad staat en in de vorm van een checklist door de diverse club-functionarissen kan worden gehanteerd. Vorm en functie staan vast, de inhoud kan worden aangepast (zie boven). Daarbij adviseert de CIV het steeds kort en bondig te houden, immers het is bedoeld als checklist.

U kunt dus telefoonnrs. en functionaris-namen toevoegen. Vooral de eerste pagina (fase 1: de calamiteit en de eerste uren daarna), dan uitprinten en plastificeren t.b.v. Startofficier / -leider en de DDI.

De pagina's kunnen apart worden uitgeprint en, eventueel, geplastificeerd. De bijgevoegde KNVvL Richtlijn Kettingmelding Ongeval is een voorlopige en dient nog gesanctioneerd te worden door de Afd. Zweefvliegen. De RHC is te hieronder te downloaden alsmede onder de knop DOWNLOADS op de taakbalk van de startpagina www.zweefportaal.nl (overige documenten).

met de bijlage:

- Kettingmelding naar ABZ / KNVvL

Checklist Calamiteiten (pdf file)