Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Barometer

Richtlijn "Hoe te handelen bij Calamiteiten" (RHC)

CIVDe CIV heeft gemeend een "Richtlijn Hoe te handelen bij Calamiteiten (RHC)" op te moeten stellen. Deze RHC kan door elke vereniging aangepast worden aan de lokale situatie. Immers, de diversiteit aan soorten vliegvelden heeft ons genoodzaakt tot een algemene richtlijn. Een club, vliegend op eigen veld, op een militaire vliegbasis of b.v. een veld als Teuge is nou eenmaal onderhevig aan de lokaal opgelegde procedures. Desondanks menen wij dat de RHC van de CIV een duidelijke handleiding geeft in de vorm van een te hanteren checklist.

De RHC is zo ingedeeld dat elke fase van een calamiteit op een apart blad staat en in de vorm van een checklist door de diverse club-functionarissen kan worden gehanteerd. Vorm en functie staan vast, de inhoud kan worden aangepast (zie boven). Daarbij adviseert de CIV het steeds kort en bondig te houden, immers het is bedoeld als checklist.

U kunt dus telefoonnrs. en functionaris-namen toevoegen. Vooral de eerste pagina (fase 1: de calamiteit en de eerste uren daarna), dan uitprinten en plastificeren t.b.v. Startofficier / -leider en de DDI.

De pagina's kunnen apart worden uitgeprint en, eventueel, geplastificeerd. De bijgevoegde KNVvL Richtlijn Kettingmelding Ongeval is een voorlopige en dient nog gesanctioneerd te worden door de Afd. Zweefvliegen. De RHC is te hieronder te downloaden alsmede onder de knop DOWNLOADS op de taakbalk van de startpagina www.zweefportaal.nl (overige documenten).

met de bijlage:

- Kettingmelding naar ABZ / KNVvL

Checklist Calamiteiten (pdf file)