Barometer

Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Zweefvliegen "EASA-ready" (mail verzonden aan club besturen en CI's)

We hebben u steeds op de hoogte gehouden over de voortgang van de benodigde voorbereidingen die het mogelijk zouden gaan maken om te gaan opleiden onder het regime van de EASA-regelgeving. De afgelopen maanden is met name gewerkt aan de goedkeuring van de benodigde Trainingsprogramma's. Op 3 juni is het laatste Trainingsprogramma, die voor de FI (S) opleiding inclusief de uitbreidingen daarop, door ILT goedgekeurd. Deze is inmiddels te vinden op de website van de CIV onder het kopje "opleidingen DTO".

 

Daarmee is een mijlpaal bereikt, in die zin dat daarmee de benodigde voorbereiding voor het opleiden onder EASA compleet is!

 

Inmiddels zijn dan ook de eerste clubs reeds een DTO geworden en zijn de eerste examens voor een LAPL (S) c.q. een SPL afgelegd.

 

Het is in de overgangsperiode tot april 2020:

 

  • ♦ Aan clubs om te bepalen wanneer men "om" wil gaan qua opleidingen en DTO wil worden (of deel gaat nemen aan een centrale DTO), voor zover dat niet al is gedaan. Hiervoor moet wel de administratie zijn ingericht en alle leerlingen een EASA-medical hebben en voorzien zijn van de nieuwe progressiekaarten en logboekjes. Ook moeten hiervoor de instructeurs zijn geconverteerd naar een FI (S). Meer informatie hierover is te vinden op de website van het CIV.

  • ♦ Aan de houders van een GPL om zichzelf te voorzien van een EASA-medical en te converteren naar een LAPL (S) of SPL, voor zover dat nog niet is gedaan.

  • ♦ Aan de beoogde EASA-examinatoren die al een "standardisation course" voor FE (S) of FIE (S) hebben gevolgd om een zogenaamde AoC aan te vragen bij ILT, voor zover dat nog niet is gedaan.

Als CIV zullen we in deze periode praktische aanvullende informatie verzamelen c.q. ontwikkelen en publiceren op onze website.

 

Over de voorbereidingen voor het opleiden onder een KNVvL DTO wordt u nog nader geinformeerd.

 

Heeft u vragen of behoefte aan advies, dan verzoek ik u contact op te nemen met de secretaris van de CIV.

 

Met vriendelijke groet,
Namens de CIV,

Joris Umbach, voorzitter

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen

Logt u a.u.b. in om een reactie te plaatsen.

Waardering

Waardering is alleen beschikbaar voor leden.

Logt u a.u.b. in om te stemmen. om te stemmen.

Er zijn nog geen waarderingen gegeven.