Barometer

Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Vertraging start DTO

Per brief van 29 augustus hebben we u laten weten dat inmiddels de regelgeving van kracht is geworden die het mogelijk maakt dat zweefvliegclubs een DTO worden en gaan opleiden onder de Europese regelgeving. In de praktijk blijkt zich daarbij echter een complicatie voor te doen waar we u graag over willen informeren.

Omdat wij gaan werken met landelijke trainingsprogramma’s, is met ILT afgesproken (en ook opgenomen in het tarievenbesluit) dat zweefvliegclubs die deze gaan gebruiken 80% korting krijgen op het tarief per opleidingsmodule die ze gaan gebruiken. Immers, ILT hoeft deze programma’s niet steeds opnieuw inhoudelijk te beoordelen.

Nu blijkt echter dat ILT deze kortingsregeling pas toepast wanneer men bij de declaratie gebruik maakt van reeds geverifieerde trainingsprogramma's. Omdat die formele verificatie en de daarbij behorende eenmalige betaling van het volle tarief nog niet is afgerond, kan er ambtelijk gezien op dit moment dus ook nog geen gebruik worden gemaakt van de kortingsregeling.

Hoeveel euro dat uit maakt, hangt af van het aantal modules (TMG, aerobatics etc.) dat de club wil declareren. Bij de club die we gevraagd hadden als eerste een verklaring in te dienen scheelt het niet toepassen van genoemde korting ongeveer 5.000 euro.

We kunnen ons voorstellen dat dit voor de meeste clubs aanleiding zal zijn te wachten totdat deze landelijke trainingsprogramma’s zijn beoordeeld. Op basis van overleg met ILT is de verwachting is dat binnen enkele weken dit formele proces is doorlopen, waarna de kortingsregeling wel van toepassing is op onze trainingsprogramma's.

Dit staat overigens verdere voorbereidingen niet in de weg. Naar aanleiding van vragen willen we er daarbij nogmaals op wijzen dat de club er verantwoordelijk voor is er op toe te zien dat alle solisten of aankomende solisten beschikken over een geldig EASA-medical zodra de club een DTO is. Een KNVvL-medical voldoet daarvoor niet, ook niet als er bijvoorbeeld ICAO-klasse II op staat.

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en zullen het laten weten wanneer de kortingsregeling gebruikt kan gaan worden..


Met vriendelijke groet,

Joris Umbach, voorzitter
Commissie Instructie en Veiligheid

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen

Logt u a.u.b. in om een reactie te plaatsen.

Waardering

Waardering is alleen beschikbaar voor leden.

Logt u a.u.b. in om te stemmen. om te stemmen.

Er zijn nog geen waarderingen gegeven.