Barometer

Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

GPL Theorie-examens 2017

NieuwsDe volgende examendata zijn vastgesteld voor 2017

- 11 maart
- 20 mei
- 23 september

Locaties worden later bekend gemaakt.

Er is ook een wijziging in de opzet.

Tijdens overleg met ILT is vast komen te staan dat de EASA regelgeving voorschrijft dat het LAPL(S) theorie-examen uit 120 vragen dient te bestaan. Op basis daarvan en op basis van de ervaringen met de theorie-examens in 2016 is er besloten om het aantal examens terug te brengen naar 6 door het clusteren van een aantal vakken als volgt:

1 - Luchtvaartwetgeving, 20 vragen
2 - Menselijke Prestaties en Beperkingen: 16 vragen
3 - Meteorologie: 20 vragen
4 - Navigatie + Communicatie: 20 vragen
5 - Beginselen van het Zweefvliegen + Vliegprestaties + Operationele Procedures: 24 vragen
6 - Algemene Kennis van het Zweefvliegtuig: 20 vragen

De examens die in 2016 zijn afgenomen, officieel nog voor het GPL, gelden ook voor het LAPL(S). Kandidaten die in 2016 deelgenomen hebben aan de examens en nu certificaten hebben van losse onderdelen die nu geclusterd zijn worden in 2017 nog in de gelegenheid gesteld om examens te doen volgens de oude indeling van 9 vakken. Mochten die kandidaten liever examens doen volgens de nieuwe clustering dan kan dat ook.

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het herschrijven van een aantal hoofdstukken met de leerstof die aan ILT ter goedkeuring worden aangeboden. Hieronder is de status weergegeven van dit moment.

1 - Luchtvaartwetgeving. Dit is herschreven en wordt op korte termijn aan ILT aangeboden en dan worden gepubliceerd via de website van het CIV.
EDIT: Is inmiddels gepubliceerd op http://www.civ.zw...icle_id=45

2 - Menselijke prestaties en Beperkingen. Dit wordt op korte termijn aan ILT aangeboden en is hier te vinden http://zweefvlieg...prestaties

3 - Meteorologie. Dit is goedgekeurd door ILT en is hier te vinden: http://www.civ.zw...pt2012.pdf

4a - Navigatie. Dit wordt nog herschreven, maar dit gaat nog even duren. Zo lang dit niet gepubliceerd is kunnen kandidaten uitgaan van het materiaal dat genoemd is op de website van het CIV: http://www.civ.zw...icle_id=45
4b - Communicatie. Dit ligt ter goedkeuring bij ILT en is hier te vinden: http://zweefvlieg...mmunicatie

5a - Beginselen van het Zweefvliegen. Dit is zo goed als klaar en moet nog aan ILT worden aangeboden. De conceptversie is hier te vinden: http://zweefvlieg...beginselen
5b - Vliegprestaties. Dit wordt op korte termijn aan ILT aangeboden. De conceptversie is hier te vinden en is hier te vinden. http://zweefvlieg...uitvoering
5c - Operationele Procedures. Dit wordt op korte termijn aan ILT aangeboden. De conceptversie is hier te vinden: http://zweefvlieg...procedures

6 - Algemene Kennis van het Zweefvliegtuig. Dit wordt nog herschreven en wordt binnen redelijk korte termijn aangeboden aan ILT. Zo lang dit niet gepubliceerd is kunnen kandidaten uitgaan van het materiaal dat genoemd is op de website van het CIV: http://www.civ.zw...icle_id=45

Op de KEI website zullen binnenkort per vak enkele proefvragen gepubliceerd worden zodat kandidaten een idee krijgen wat hen te wachten staat.
Gewijzigd door TonS op 20-12-2016 09:12