Barometer

Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Mededeling over het 1e landelijke theorie examen

De afgelopen winter werden de theorie-examens voor het GPL afgenomen volgens de oude regelgeving. Er werd wel examen afgenomen via meerkeuzevragen in de negen vakken die te toekomstige EASA regelgeving voorschrijft.

Vanaf 2016 zullen de theorieexamens voor het GPL geheel volgens de EASA regels plaats vinden.

In opdracht van de Commissie Instructie en Veiligheid is een commissie bezig met het samenstellen van een vragenbank en het organiseren van deze examens. Examens worden vanaf nu, drie maal per jaar, landelijk georganiseerd. De examens worden wel op decentrale locaties gehouden.

Vastgestelde examendata:
  • De eerste examendatum is zaterdag 5 maart 2016
  • Het tweede examen wordt georganiseerd op zaterdag 16 april 2016

De Locale Examen Coordinator (LEZ) van uw vereniging is belast met het organiseren van het theorie-examen op een decentrale locatie. De LEZ zal de wijze van aanmelden, plaats en tijdstip met u communiceren.

Het is mogelijk examen af te leggen in 1 of meerdere van de 9 examenvakken.

Wijzigingen ten aanzien van het vorige examen.

De EASA regelgeving schrijft voor:
  1. Je moet al de 9 examenonderdelen in één land afleggen.
  2. De examens zijn schriftelijk en je moet per onderdeel minimaal 75% scoren.
  3. Je moet alle theorie onderdelen halen binnen 18 maanden na het eerste behaalde examenonderdeel.
  4. Wanneeer je voor één onderdeel vier keer examen gedaan hebt en je bent daar niet voor geslaagd dan doe je alle onderdelen opnieuw.
  5. Wanneer je geslaagd bent voor het theorie-examen dan blijft het theorie-examen 24 maanden geldig. Je hebt dan 24 maanden om het praktijkexamen te halen.

Hoewel de examens dus volgens de EASA regelgeving worden georganiseerd is het theorieexamen op dit moment alleen geldig voor de afgifte van een GPL brevet! Een GPL kan vervolgens voor april 2018 worden overgeschreven naar een LAPL-S.

de CIV
de Landelijke examencie