Browser Tip

Door gelijktijdig 'CTRL met +' in te toetsen vergroot je het browser scherm. Door gelijktijdig 'CTRL met -' in te toetsen verklein je het browser scherm.

Currency-Barometer

Fotowedstrijd

Website door:

Het VO examen oude stijl (= 6 vakken) in 2016

Er zullen nog een drietal VO theorie examens worden afgenomen.

1 - zaterdag 12 maart 2016 (inschrijven voor 15 februari 2016)

2 - zaterdag 23 april 2016 (inschrijven voor 2 april 2016)

3 - zaterdag 19 november 2016 ('bezem' VO examen)

Alle examens worden met Multiple Choice afgenomen. Er komt dus geen mondeling examen meer om onvoldoende cijfers op te halen. Mede om die reden wordt een extra schriftelijk examen op 23 april 2016 gehouden, zodat men, bij het alsnog behalen van al de 6 vakken, meteen met de praktijk opleiding kan aanvangen in mei 2016.

De slagingsnorm is dat ten minste 75% van de gestelde MC vragen per vak juist moeten zijn beantwoord. De vakken zijn conform het geldende KEI examenreglement.

Aan de examens in maart en april 2016á mogen ook kandidaten meedoen die (nog) geen enkel geldig certificaat voor een van de vakken bezitten. Aan het examen in november kunnen alleen nog kandidaten deelnemen die wel ÚÚn of meer certificaten hebben behaald maar nog niet alle 6 VO vakken.

Voor alle duidelijkheid: Heeft men na het 3e examen nog steeds niet alle 6 VO vakken behaald dan zullen alle certificaten vervallen. Instructieopleiding zal dan plaatsvinden via de toekomstige EASA regeling. Kandidaten dienen zich te realiseren dat de gehele opleiding inclusief praktijkexamen moet zijn afgerond voor 8 april 2018! Daarna treedt de EASA regelgeving in werking.

Aanmelden bij de landelijk co÷rdinator theorie opleiding instructeur mevr. P. Dijkstra-Adriaansen. >> KLIK

De normale inschrijftarieven zijn van toepassing. Deelname aan de herkansing(en) betekent weer inschrijven bij Nell Dijkstra en wederom betaling per vak!

De VO theorie stof kan men vinden op de CIV website. NB: Het vak Voorschriften wordt aangepast naar de geldende AIP regels. Op de examendatum zal altijd de laatste geldende AIP als norm gehanteerd worden!


Jan de Hulster, examen co÷rdinator 2016