Barometer

Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Stand van zaken verlenging overgangstermijn EU-regelgeving

EASAHet Europees luchtvaartagentschap (EASA) is al enige tijd bezig met het ontwikkelen van meer proportionele regelgeving voor de General Aviation sector. Recent is in het regelgevend comité van de Europese commissie (het EASA-comité)  door de lidstaten unaniem ingestemd met een voorstel van de Europese Commissie om de implementatie termijn van de Europese regels voor de brevettering voor het recreatief verkeer met drie jaar te verlengen tot 8 april 2018. In deze periode zal de Europese Commissie samen met EASA bezien welke aanpassingen mogelijk zijn om te voorkomen dat de sector met te zware eisen wordt geconfronteerd. 
EASA zal met voorstellen voor een zogenaamde ‘derde weg’ komen.
De verwachting is dat het EU-parlement en Raad zullen instemmen met de voorgestelde verlengde  implementatie termijn. De formele besluitvorming zal pas in begin 2015 kunnen worden afgerond

In het voorstel  in het EASA-comité is een aantal verlichtingen meegenomen die 08 april 2015 van kracht worden, deze verlichtingen zijn:
  • de maximum leeftijd voor het uitvoeren van commerciële ballonvaarten is verhoogd van 65 naar 70 jaar,
  • vliegers uit landen buiten de EU eenvoudiger in de EU vliegen met gebruik van hun eigen licentie,
  • de eisen aan training organisaties voor PPL en LAPL worden verlicht,
  • de toezicht cyclus kan worden verlengt.
Tijdens de  verlengde transitie periode zal EASA werken aan verdere aanpassingen in de regelgeving op basis van de EU GA-roadmap. 
De sector en de lidstaten zullen hier actief bij worden betrokken.
Op 6 november 2014 zijn de sectorpartijen (KNVvL, AOPA en NACA) geconsulteerd in verband met het standpunt dat Nederland zal innemen met betrekking tot de voor te stellen wijzigingen en het gebruik van de verlengde overgangstermijn. Sectorpartijen hebben aangeven dat ze de mogelijkheden van een verlengde transitie periode graag willen gebruiken.

Op basis van de uitkomsten van de consultatie en de Nederlandse inzet op ‘better regulation’ wordt verwacht dat ook Nederland gebruik zal gaan maken van deze voorgestelde verlengde implementatietermijn. 
De verlengde overgangstermijn wordt benut om de bestaande situatie zo soepel mogelijk over te laten gaan naar de nieuwe, die in de komende jaren zal worden vormgegeven.
In de transitie periode worden aspecten die in de EU-regels niet ter discussie staan en wel de veiligheid zoals bijvoorbeeld de invoering van Veiligheidsmanagement zullen reeds zo veel mogelijk opgenomen in dit traject.

Conform de EU-regels zal de mogelijkheid bestaan om bij de Inspectie Leefomgeving en Transport conform de nieuwe regels brevetten en erkenning van een opleidingsinstantie aan te vragen.  Als een vlieger of een opleidingsinstantie daarvoor kiest krijgt hij vanaf dat moment de bijbehorende rechten en zal ook aan de bijbehorende plichten moeten voldoen. Diegenen die wel willen doorgaan met een ATO goedkeuring en de ATO’s die training willen geven in de nieuwe ratings kunnen daar gewoon mee doorgaan.

De inzet van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de sector is dat de komende drie jaar de bestaande situatie, waarbij de KNVvL de nationale brevetten voor ballonnen en zweefvliegen uitgeeft, wordt gecontinueerd.

Kort geleden is Europese commissie begonnen met en consultatie ronde om de herziening van de Basisverordening. Het aanpassen van de Basisverordening is een lang proces waarbij Raad en EU parlement sterk worden betrokken.
Aanpassingen van de Basisverordening zijn nodig om  KNVvL een rol te laten vervullen  in het kader van brevettering.
Gezien bovenstaande is de uitkomst van dit proces nog onzeker.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen

Logt u a.u.b. in om een reactie te plaatsen.

Waardering

Waardering is alleen beschikbaar voor leden.

Logt u a.u.b. in om te stemmen. om te stemmen.

Er zijn nog geen waarderingen gegeven.