Barometer

Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Uitstel EU regelgeving????????

EASAZoals de meesten van u inmiddels wel vernomen zullen hebben, heeft de EASA  Commissie besloten tot uitstel van de verplichting voor zweefvlieg clubs om ATO te worden. Aanvankelijk zou 8 april 2015 de datum zijn waarop die verplichting van kracht zou worden. Door de stevige weerstand vanuit diverse landen is besloten om deze verplichting drie jaar uit te stellen tot 2018. Tevens zal dan bekeken worden in hoeverre de buiten proportionele administratieve en organisatorische druk, die het ATO zijn voor clubs met zich mee zou brengen, niet een stuk minder kan.

Dit uitstel was ook de reden voor het afzeggen van de voorlichtingsdag die de ILenT had willen houden op 18 oktober.

Als Afdeling Zweefvliegen zijn wij heel blij met dit uitstel en wij gaan ons als Afdeling, samen met de KNVvL, op korte termijn beraden op een duidelijk standpunt naar de ILenT toe over wat onze uitdrukkelijke wensen zijn. Ook zal de ILenT op korte termijn haar visie geven op wat nu. Uiteraard zal onze inzet zijn, zoals wellicht ook in het artikel van de EASA wordt aangegeven, om te bezien of die verplichting tot ATO worden van clubs niet helemaal van tafel kan. Ook richting EASA zal dat met kracht moeten worden aangegeven opdat de nieuwe EU regelgeving voldoende verlichting zal geven.

Ook ten aanzien van de nieuwe brevet regeling (EU-FCL) moet opnieuw worden bekeken in hoeverre uitstel hiervan aan de orde is. Onze visie is dat doorgang van de FCL het beste is, met name voor de positie van de TMG, die dan weer als extensie in het LAPL(S)/SPL kan komen, maar ook officieel ingezet kan worden bij de zweefvlieg opleiding. Ook daar zullen wij als Afdeling zo snel mogelijk een visie voor maken. Ook dit zal in samenspraak met de ILenT moeten gebeuren, en overleg hierover zal korte termijn plaats hebben.

Dus ten aanzien van ATO en convenant moeten we nu even op 'onze handjes zitten', opdat we geen onnodig werk verzetten.

Ten aanzien van de brevetten gaan we wel door met werkzaamheden omdat de EU-FCL zeker gaat gelden. Voorwerk zoals het opzetten van examinering door de KNVvL, de conversie van GPL en bevoegdheden naar het LAPL(S)/SPL met al of niet nieuwe ratings en certificaten blijft gewoon doorgaan.

HIER treft u nog de link naar zoals de EASA  het uitstel heeft beschreven.

Namens het ABZ/CIV
Hans den Besten