Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Barometer

EASA opleiding examinator FE(S)

Het is vanaf nu mogelijk om een opleiding tot EASA examinator zweefvliegen te volgen. Daartoe heeft de Commissie Instructie Zweefvliegen(CIZ) een trainingsprogramma ontwikkeld dat door ILT is goedgekeurd. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. DTO’s kunnen, als zij aan de voorwaarden voldoen, deze opleiding declareren bij ILT. Dat betreft dan de praktijkopleiding. Voor meer details zie het TP FE(S) op de site van de CIZ.

 

Namens de CIZ

Victor Telkamp

 


 

Theorie deel opleiding examinator

Op zaterdag 15 april 2023 wordt in Woerden door ILT een Initial Examinator Course voor FE(S) georganiseerd. (maximaal 15 deelnemers) Deze cursus is het theorie deel van de opleiding tot examinator, en wordt door ILT verzorgd. Het praktijkdeel wordt een DTO verzorgd. Bij te weinig deelnemers gaat de cursus niet door, of wordt samengevoegd met de refresher course.

 

Aanmelding kan per e-mail bij postvakexaminatoren@ilent.nl

Vermeld alstublieft:

- volledige naam en geboortedatum en
- Initial examinator course FE(S) 15 april 2023

 

Praktijk deel opleiding examinator

De CIZ organiseert dit voorjaar, naar behoefte, de praktijkopleiding bij de GeZC op Terlet, onder de vlag van de g-DTO. Een datum is nog niet bepaald.
Afhankelijk van de behoefte zal worden bepaald welke modules deze keer worden aangeboden.
Om aan de praktijk opleiding te kunnen deelnemen dient men wel de Initial Examiner Course FE(S) van ILT gevolgd te hebben.

Opgave kan bij de secretaris van de CIZ, als men aan de voorwaarden uit het TP voldoet: secretaris.ciz@zweefvliegen.org.