Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Barometer

Zweefvliegen in corona-tijd en overgang SFCL.

Aan: Chef-instructeurs / Head of Training Nederlandse zweefvliegclubs, FIE, ABZ KNVvL
Onderwerp: Zweefvliegen in corona-tijd en overgang SFCL.
Datum: 17 augustus 2020

 

Geachte chef-instructeur c.q. Head of Training,


Allereerst willen we als Commissie Instructie Zweefvliegen ons medeleven uitspreken met de nabestaanden en clubgenoten van de recent omgekomen zweefvliegers. Het was een gitzwart weekend voor heel zweefvliegend Nederland en een buitengewoon triest einde van een hele lange periode waarin we geen ongelukken met dodelijke afloop of met zwaar lichamelijk letsel hebben gehad binnen Nederland. We wachten de onderzoeken en eventuele aanbevelingen van de BFU en OVV af om te bepalen of deze ongelukken aanleiding zouden moeten zijn tot aanpassing van onze operationele procedures of instructiestandaard.

 

Corona-exemption.
Gebleken is dat het niet voor een ieder geheel eenduidig is hoe de corona-exemption voor het zweefvliegen te interpreteren. Overleg met ILT heeft bevestigd dat we er van uit moeten gaan dat onze vliegbewijzen voor het zweefvliegen sinds 8 april worden geacht te zijn uitgegeven onder SFCL en we dus te maken hebben met paragraaf d in genoemde exemption. Deze regelt dat de periode waarin aan de currency-eisen moet zijn voldaan om het bewijs te mogen gebruiken is verlengd:
• In de afgelopen 2 jaar en 8 maanden (ipv 2 jaar) moet zijn voldaan aan de eis voor startmethoden (5 lierstarts en/of 5 sleepstarts en/of 5 zelfstarts)
• In de afgelopen 30 maanden (ipv 24 maanden) moet zijn voldaan aan de eis voor starts en uren (voor sailplanes: 5 uur, 15 starts en 2 checkstarts).
• In de laatste 3 jaar en 8 maanden (ipv 3 jaar) voldaan moet zijn aan de ervaringseisen voor FI. In verband met de overgang van FCL naar SFCL mag dat geïnterpreteerd worden als een 8 maanden verlenging van de datum die onder FCL op het brevet was aangegeven.
Voorwaarde voor het gebruik van deze verlengingen is dat betrokkene een briefing ontvangt van een bevoegde instructeur om de theoretische kennis op te frissen om op een veilige manier te vliegen. In deze briefing dient ook te worden ingegaan op uitzonderingssituaties en noodprocedures.Voor een SPL kan dat gedaan worden door een FI (S), voor een instructeur door een FiFi (een FI (S) for FI (S)). Dit kan aangetoond worden middels een aantekening van deze “corona-briefing” in het logboek.


Trainingsprogramma’s en overgang naar SFCL.
Ofschoon SFCL al per 8 april van kracht is geworden, hebben we tot 8 april 2021 de tijd om de Trainingsprogramma’s hierop aan te passen. De concepten voor de aangepast Trainingsprogramma’s zijn rond 1 mei aangeboden aan ILT en daar in behandeling.

 

Het aangepaste Trainingsprogramma voor Refreshers voor instructeurs is al goedgekeurd en te vinden op onze website. Een belangrijke verandering is dat deze voortaan geen 2 dagen, maar slechts 1 dag (of 2 dagdelen) beslaan. Ook de Trainingsprogramma’s voor Aerobatics (Basic en Advanced) zijn inmiddels goedgekeurd en te vinden op de website.

 

Verloopdata voor FI en FE.
Onder SFCL heeft de bevoegdheid FI geen verloopdatum meer (er moet voldaan zijn aan de ervaringseisen) en is de geldigheidsperiode voor FE verlengd van 3 naar 5 jaar. Op de eerder uitgegeven brevetten c.q. certificaten staan echter nog de oude data. We zijn nog in overleg met ILT op welke wijze voorkomen kan worden dat hierdoor verwarring ontstaat over de geldigheid, bijvoorbeeld in het buitenland.


Verdere informatie.
Op de website van de CIZ kunt u aanvullende informatie vinden met betrekking tot de overgang naar de EASA-regelgeving in het algemeen en de veranderingen als gevolg van de komst van SFCL in het bijzonder. Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met de secretaris van de CIZ: secretaris.civ@zweefvliegen.org.


We hopen dat iedereen veel mooie en vooral veilige vluchten kan maken!

 

 

Met vriendelijke groet,

Joris Umbach, voorzitter
Commissie Instructie Zweefvliegen

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen

Logt u a.u.b. in om een reactie te plaatsen.

Waardering

Waardering is alleen beschikbaar voor leden.

Logt u a.u.b. in om te stemmen. om te stemmen.

Er zijn nog geen waarderingen gegeven.