Browser Tip

Door gelijktijdig 'CTRL met +' in te toetsen vergroot je het browser scherm. Door gelijktijdig 'CTRL met -' in te toetsen verklein je het browser scherm.

Currency-Barometer

Fotowedstrijd

Website door:

Voortgangstoets theorie kandidaten nieuwe opleiding tot FI(S) of GPL VO

Voor de nieuwe opleiding tot FI(S) of GPL VO dienen de kandidaten geen schriftelijk examen meer te maken, maar wel een mondelinge voortgangstoets over de theorie af te leggen. Na het afleggen met goed gevolg van deze voortgangstoets kunnen de kandidaten verder met de opleiding.

Op 12 mei en 9 juni, die laatste datum als tweede ronde, organiseert de CIV de voortgangstoetsen voor 2018. Deze vinden plaats bij hotel Van der Valk Arnhem, Amsterdamseweg 505 (bij Papendal).

Klik op "Lees meer" voor meer informatie en de weblink om aan te melden.

Brief voorzitter CIV aan de clubbesturen

Onderwerpen: Conversie GPL VO, aanpassing instructeursopleiding aan EASA-regelgeving en Invoering gewijzigde FCL regelgeving voor DTO in juni.

In onze brief van januari (en tijdens de conferentie en informatiebijeenkomst in februari) hebben we reeds aangegeven welke veranderingen worden doorgevoerd in de instructeursopleiding o.a. in verband met de EASA-regelgeving voor zweefvliegen (EU Aircrew regelgeving 1178/2011). Publicatie van deze gewijzigde regelgeving vindt niet plaats voor de beoogde 8 april 2018, maar is voorzien in juni. Daarna zal het voor clubs mogelijk worden om een DTO-declaratie in te dienen en te gaan opleiden volgens de Europese regelgeving. Afgelopen weken is nog nader overleg gevoerd met ILT over de overgang met betrekking tot de instructeursopleiding, de uitkomsten daarvan willen we met deze brief bekend maken.

Klik op "Lees meer"

Presentaties CI/LCO-FIE conferentie 10 februari 2018

Informatiebijeenkomsten invoering EASA regelgeving Zweefvliegen (DTO)

Bestuurder of instructeur?

We hebben via een artikel in een nieuwsbrief en in de Thermiek al bericht dat vanaf 8 april 2018 voor zweefvliegclubs de mogelijkheid ontstaat om een zogenaamde DTO (Declared Training Organisation) te worden en te gaan opleiden volgens de Europese regels van EASA.

Het heeft voordelen om hier niet al te lang mee te wachten, maar clubs moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen om te kunnen overschakelen. Wat daarover op papier staat is niet onmiddellijk vertaald in de praktijk; daarom wordt vooral clubbestuurders en instructeurs de mogelijkheid geboden om informatiebijeenkomsten bij te wonen.

Op 10 februari is er een conferentie voor Chef-instructeurs en LCO-ers, waarbij het geven van verdere informatie over deze verandering het hoofdthema zal zijn.

In vervolg daarop willen wij graag hierover een informatiebijeenkomst organiseren voor alle geļnteresseerde bestuurders en instructeurs van zweefvliegclubs.

Datum: zaterdag 24 februari van 09.30 tot 13.00).

Locatievan der Valk Hotel Arnhem (Bij Papendal) - Amsterdamseweg 505, 6816 VK Arnhem.

Om te bepalen hoeveel behoefte hieraan bestaat, vragen we iedereen die zo’n informatiebijeenkomst zou willen bijwonen zich via onderstaande link aan te melden. 

Aanmelden kon tot 15 februari via dit webformulier: KLIK

Degenen die zich aanmelden krijgen t.z.t. per mail een bericht over de data en locaties.


Namens de CIV,
Joris Umbach

Belangrijk nieuws over brevetten en opleidingen voor Zweefvliegen

Er gaat het een en ander veranderen voor het opleiden van piloten en het behalen van brevetten. Dat is het gevolg van Europese regelgeving, waarbij we kort gezegd van GPL over moeten gaan naar LAPL. In deze nieuwsbrief leggen we uit wat dit voor piloten (in opleiding), instructeurs en clubs betekent en wat er nog gedaan moet worden voor we helemaal klaar zijn.

Korte samenvatting.
  • Clubs kunnen vanaf 8 april 2018 een DTO worden en gaan opleiden voor Europese brevetten en aantekeningen.

  • Voor leden met een GPL is er een overgangsperiode om te converteren tot 8 april 2020 (lees onderstaand verder voor details).

  • Instructeurs worden geadviseerd voor 8 april 2018 te converteren naar een FI S.

  • Vliegers in opleiding kunnen, nadat de club een DTO is geworden, hun opleiding afmaken binnen de Europese regelgeving.

Klik op "Lees meer"

Zweefportaal Headlines