Browser Tip

Door gelijktijdig 'CTRL met +' in te toetsen vergroot je het browser scherm. Door gelijktijdig 'CTRL met -' in te toetsen verklein je het browser scherm.

Currency-Barometer

Fotowedstrijd

Website door:

Praktijk-opleiding /examen VO

Aanmelding voor een praktijkexamen vliegonderricht a.u.b. via dit WEBFORMULIER.
(door de hoofd-mentor van de kandidaat) Deze digitale aanvraag wordt verzonden naar de coordinator praktijk examens vliegonderricht, Eddy Schuitema.

Hulpmiddelen om de praktijk opleiding van Instructeur in te richten.

Inleiding:
Nadat een leerling instructeur is geslaagd voor alle VO theorie vakken, kan de praktijk opleiding tot instructeur gaan aanvangen.
De leerling instructeur krijgt vanuit de club een hoofdmentor toegewezen. Deze hoofdmentor moet worden opgegeven bij het examen secretariaat praktijk VO, dus bij Eddy Schuitema. (klik op naam voor contactformulier)

Bij de praktijk opleiding zijn de onderstaande zaken een hulpmiddel voor de mentor en leerling om de opleiding tot aan het praktijk VO examen te ondersteunen.

De basis van de praktijk opleiding is:

 • Handboek Zweefvlieginstructeur voor VO examens versie 20170215.
  De CIV bedankt alle examinatoren, CI, LCO's en anderen voor alle opbouwende commentaren.

Let op: (overgang naar EASA)

Huidige instructie opleidingen:
Indien u instructeur wilt worden onder de huidige regime, dan moet u examen gedaan hebben voor 8 april 2018, praktisch gezien dus voor het eind van vliegseizoen 2017. U kunt alleen de praktische opleiding aanvagen na voltooien van de theorie. Indien u deze winter (2016/2017) de theorie heeft gehaald, dan heeft u één vliegseizoen om 15 mentordagen te voltooien om te voldoen aan de syllabus en het examen te doen. Dan heeft u dus haast!

PRAKTIJK EXAMEN GPL-VO(G), en / of VO(L) en / of VO(S):


Verplicht, conform:
 • Handreiking Praktijk-examen Vliegonderricht VO(G), VO(L) en VO(S), CIV oktober 2010.
 • Handboek Instructeur voor VO examens, versie 2010.
 • Werkboek praktijkopleiding tot Zweefvlieginstructeur. m.i.v. 1-1-2010 voor VO examens, versie juli 2009 - aanbiedingsbrief juli 2009
 • EVO boekje laatste druk
 • VVO boekje laatste druk
 • Kennis en begrip van de GPL theorie- en praktijk examenstof.
 • Vlieghandboeken, behoorlijke kennis en begrip van de gebruikte clubzweefvliegtuigen, zeker de les 2-zitter(s) en de solisten kist(en) bij de club.
 • Kennis van gebruik en toepassing van Transponders, conform AIP en evt. Notams.  (Voorbeeld uitleg Notams)
 • Kennis van het opzoeken van NOTAM's op internet en het interpreteren daarvan, voor de relevante regio (ca. 100 km) rondom de zweefvliegclub.

 

Aanbevolen maar niet verplicht:
 • Instructie Zweefvliegen, (CIV)/ B. Zijp, et al / KNVvL ( als aanvulling op Handboek Instructeur, juli 2009)
 • Veilig Zweefvliegen, bv.artikel:3.2, 4.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.3, 7.1 t/m -7.5, 8.1, 8.2 9.1, 9.2, 10, 13, (sterk aanbevolen).
 • Handboek voor Technici, KNVvL op CD Rom, 2006 (sterk aanbevolen). KNVvl,webshop (lesmateriaal, art 8313)

NB: Handboek Technici is ook  via de website  CTZ (GRATIS) te downloaden.


Ter informatie:
Vrijstelling regels voor Praktijkexamen GPL-VO(S) zie de KEI website.