GPL theorieopleiding (gebruik uitsluitend de laatste actuele versie)

De volgende examendata zijn vastgesteld voor 2018

- 10 maart

- 19 mei

- 22 september.

Aanmelden: KLIK

Tijdens overleg met ILT is vast komen te staan dat de EASA regelgeving voorschrijft dat het LAPL(S) theorie-examen uit 120 vragen dient te bestaan. Op basis daarvan en op basis van de ervaringen met de theorie-examens in 2016 is er besloten om het aantal examens terug te brengen naar 6 door het clusteren van een aantal vakken als volgt:

1 - Luchtvaartwetgeving, 20 vragen
2 - Menselijke Prestaties en Beperkingen: 16 vragen
3 - Meteorologie: 20 vragen
4 - Navigatie + Communicatie: 20 vragen
5 - Beginselen van het Zweefvliegen + Vliegprestaties + Operationele Procedures: 24 vragen
6 - Algemene Kennis van het Zweefvliegtuig: 20 vragen

De examens die in 2016 zijn afgenomen, officieel nog voor het GPL, gelden ook voor het LAPL(S). Kandidaten die in 2016 deelgenomen hebben aan de examens en nu certificaten hebben van losse onderdelen die nu geclusterd zijn worden in 2017 nog in de gelegenheid gesteld om examens te doen volgens de oude indeling van 9 vakken. Mochten die kandidaten liever examens doen volgens de nieuwe clustering dan kan dat ook.

Voor verduidelijking, oefenvragen en powerpoint presentaties ga naar: www.zweefvliegopleiding.nl

  1. Voorschriften - versie 15-12-2016

  2. Menselijke prestaties - versie 8-2-2014

  3. Meteo - versie 01-09-2012

  4. Communicatie - versie 28-02-2016

  5. Beginselen van het vliegen - versie 3-10-2017

  6. Operationele Procedures - versie 13-12-2017

  7. Vliegprestaties en vluchtplanning - versie 27-7-2017

  8. Algemene kennis van het zweefvliegtuig (versie 1.0)

  9. Navigatie - versie 28-7-2017