Leerstof EASA theorievakken

Lees HIER voor de examendatums 2017 en informatie over een wijziging in examen opzet (clustering van vakken).

Lees HIER over het landelijke examen vanaf 2016.

Vanaf 8 april 2015 worden alleen nog “EASA-conforme” theorie-examens voor GPL afgenomen, zodat alle opleidingen in 2018 ongestoord kunnen doorlopen. Degenen die voor 8 april 2015 op de oude wijze hun theorie-examens reeds compleet hebben afgerond, kunnen hun praktijkopleiding op de oude wijze gewoon afronden binnen de geldigheidstermijn van de eerder verstrekte certificaten, maar uiterlijk tot 8 april 2018.

Voor degenen die hun theorie-opleidingen gedeeltelijk hebben afgerond, zal per 8 april 2015 overgangsrecht van toepassing zijn, waarbij zoveel als inhoudelijk mogelijk eerder behaalde resultaten worden meegenomen in de nieuwe situatie.

Om te voldoen aan de EASA-regelgeving is vanaf 8 april 2015 ook de wijze van examineren veranderd. Er is alleen nog maar sprake van schriftelijke multiple-choice examens, die landelijk centraal worden opgesteld maar decentraal worden afgenomen. De Examen coördinatoren zijn hierover reeds nader geďnformeerd.