Browser Tip

Door gelijktijdig 'CTRL met +' in te toetsen vergroot je het browser scherm. Door gelijktijdig 'CTRL met -' in te toetsen verklein je het browser scherm.

Currency-Barometer

Fotowedstrijd

Website door:

Safety Management System

In de nieuwe EASA regelgeving dienen zweefvliegclubs te beschikken over een Safety Management System (SMS).

Het SMS maakt straks deel uit van de Operation Manual, die elke ATO dient te hebben.