Barometer

Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Commissie Instructie en Veiligheid

Samenstelling Commissie Instructie en Veiligheid (CIV):

 • ♦ Joris Umbach (voorzitter)
 • ♦ Remco van Duijvenvoorde
 • ♦ Ben Hiemstra (secretaris)
 • ♦ Pieter van der Meer (vz. examencommissies a.i. GPL en GPL-VO)
 • ♦ Eddy Schuitema
 • ♦ Victor Telkamp (coordinatie FI theorie examens)
 • ♦ Hans den Besten

 • Contactformulier (Commissie Instructie en Veiligheid)

 

CIV vergaderschema

 • ♦ Klik HIER voor ons vergaderschema.


Onze liaison met het bestuur van de Afdeling Zweefvliegen is Ed Westerhof

De CIV-zweefvliegen verzorgt de jaarlijkse conferentie van
:

 • ♦ De Chef-instructeurs en de Landelijke Coaches Opleidingen
 • ♦ De Landelijke Coaches Opleidingen (LCO) (t.b.v.� GPL-VO aantekening)
 • ♦ De Locale Examen-co�rdinatoren Zweefvliegen (LEZ)� (t.b.v.� GPL brevet)

De CIV verzorgt de rubriek 'Veiliger Zweefvliegen' in het blad Thermiek. Artikelen die bedoeld zijn om de vliegveiligheid binnen het zweefvliegen op een hoog niveau te houden. In 1997 verscheen een bundeling van veiligheidsartikelen die in Thermiek hebben gestaan onder de titel: Veilig Zweefvliegen. Deze bundeling is nog steeds te bestellen in de KNVvLwebshop.

De CIV is bezig met de totstandkoming, herziening of het herdrukken van de volgende publicaties:

 • ♦ Het Theorieboek voor het Zweefvliegbewijs (GPL + VO). In 2012 zijn, behalve het vak constructie, �alle vakken herschreven en vervangen door digitale (pdf) publicaties.
 • ♦ Vaststellen / aanpassen theoriestof voor GPL examens onder EASA.

 buitenlid CIV:

 • ♦ Ronald Schnitker.

 Commissie 't Breukstukje
Deze commissie wijkt enigszins af van de andere commissies daar zij geen adviescommissie van het ABZ is, maar onafhankelijk functioneert.

De CIV werft de leden aan en stelt hen voor aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De Raad laat de commissieleden een geheimhoudingsverklaring tekenen, daar te hunner kennis gegevens over voorvallen kunnen worden gebracht die (nog) niet voor openbaarmaking in aanmerking komen.

De commissie kan door de OVV worden gevraagd om advies en/of ondersteuning te verlenen tijdens onderzoeken betreffende voorvallen met (motor)zweefvliegtuigen.

Tevens publiceert de commissie in de rubriek �Breukstukje� van het tijdschrift "Thermiek" de door de OVV vrijgegeven feiten betreffende voorvallen met (motor)zweefvliegtuigen die aan deze raad zijn gemeld. De commissie voorziet deze feiten van eigen commentaar. De tekst wordt ter�goedkeuring voorgelegd aan de OVV.

Het doel van deze artikelen is dat iedere zweefvlieger ervan kan leren en dat voorvallen, gelijkend op die welke beschreven zijn, worden voorkomen. De huidige commissieleden zijn:

 • ♦ Arjan van Dijk (voorzitter)
 • ♦ Pieter van der Meer
 • ♦ Eddy Schuitema
 • ♦ Remco van Duijvenvoorde

 • Contactformulier (Commissie 't Breukstukje)